Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES kompensācijas sistēma iekāpšanas atteikuma un reisa aizkavēšanās gadījumos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES kompensācijas sistēma iekāpšanas atteikuma un reisa aizkavēšanās gadījumos

ES rīcība gaisa pārvadātāju jomā ir paredzēta, lai garantētu augstu pasažieru aizsardzības līmeni. Regula paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos.

KOPSAVILKUMS

Šo regulu piemēro:

 • pasažieriem, kas izlido no lidostas kādas ES valsts teritorijā, uz kuru attiecas ES Līgumi;
 • pasažieriem, kas izlido no kādas ārpussavienības valsts lidostas uz lidostu kādas ES valsts teritorijā, uz kuru attiecas ES Līgumi,

ar noteikumu, ka pasažieriem ir apstiprināta rezervācija uz konkrēto lidojumu un viņi, izņemot atcelšanas gadījumus, ierodas uz reģistrāciju iepriekš norādītā laikā, vai, ja laiks nav norādīts, ne vēlāk kā 45 minūtes pirms norādītā izlidošanas laika.

Regulā ir paredzētas pasažieru tiesības šādās situācijās:

 • gadījumā, ja pret viņu gribu atsaka iekāpšanu;
 • gadījumā, ka viņu lidojums ir atcelts;
 • gadījumā, ja lidojums kavējas.

Šī regula neattiecas uz pasažieriem, kas ceļo bez maksas vai par samazinātu biļešu cenu, kas sabiedrībai nav tieši vai netieši pieejama.

Iekāpšanas atteikums

Ja gaisa pārvadātājs kādu iemeslu dēļ plāno atteikt iekāpšanu uz kādu reisu, tas vispirms aicina brīvprātīgos atteikties no rezervētajām biļetēm un saņemt noteiktu atlīdzinājumu. Ja piesakās nepietiekams skaits brīvprātīgo, lai varētu notikt iekāpšana, gaisa pārvadātājs var pasažieriem pret to gribu atteikt iekāpšanu, izmaksājot kompensāciju.

Gaisa pārvadātāji vispirms pārvadā personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām un personas, kas tās pavada.

Ja atceļ lidojumu vai atsaka iekāpšanu, attiecīgajiem pasažieriem ir:

 • tiesības septiņu dienu laikā saņemt biļetes atlīdzinājumu vai atpakaļceļa lidojumu uz sākotnējo izlidošanas vietu, vai mainīt maršrutu līdz to galamērķim;
 • tiesības uz aprūpi (ēdināšana un atspirdzinājumi, izmitināšana viesnīcā, transports no lidostas līdz izmitināšanas vietai, iespēja bez maksas veikt divus tālruņa zvanus, nosūtīt divas teleksa vai faksa ziņas vai divas e-pasta vēstules);
 • tiesības uz kompensāciju, kuras summas ir noteiktas šādi:
  • EUR 250 par visiem lidojumiem 1 500 kilometru vai mazākā attālumā;
  • EUR 400 par visiem lidojumiem ES iekšienē vairāk nekā 1 500 kilometru attālumā un par visiem citiem lidojumiem 1 500 līdz 3 500 kilometru attālumā;
  • EUR 600 par visiem lidojumiem, uz ko neattiecas iepriekšējie punkti.

Kavēšanās

Regula nosaka režīmu, kuru veido trīs sodu piemērošanas kategorijas:

 • ilgstoša kavēšanās (divas un vairāk stundas atkarībā no lidojuma attāluma) — pasažieriem jebkurā gadījumā tiek piedāvāta maltīte un atsvaidzinājumi, kā arī bez maksas divi tālruņa zvani, teleksa, faksa ziņas vai e-pasta vēstules;
 • izlidošanas laiks ir paredzēts nākamajā dienā — pasažieriem piedāvā arī izmitināšanu viesnīcā un transportu līdz izmitināšanas vietai un no tās līdz lidostai;
 • kavēšanās ir vismaz piecas stundas — pasažieri var izvēlēties pilnīgu biļetes cenas atlīdzināšanu un attiecīgā gadījumā atpakaļceļa lidojumu uz sākotnējo izlidošanas vietu.

Lielāka un mazāka komforta apstākļi

Ja gaisa pārvadātājs izvieto pasažieri zemākas klases vietā, nekā to paredz pasažiera iegādātā biļete, tas septiņās dienās saņem šādu atlīdzību:

 • 30 % no biļetes cenas par lidojumiem 1 500 kilometru vai mazākā attālumā;
 • 50 % no biļetes cenas par visiem lidojumiem ES iekšienē vairāk nekā 1 500 kilometru attālumā, izņemot lidojumus no ES valstu Eiropas teritorijas uz Francijas aizjūras departamentiem, un visiem citiem lidojumiem 1 500 līdz 3 500 kilometru attālumā;
 • 75 % no biļetes cenas par visiem lidojumiem, uz ko neattiecas iepriekšējie punkti, tostarp lidojumiem no ES valstu Eiropas teritorijas uz Francijas aizjūras departamentiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2005. gada 17. februārī.

KONTEKSTS

Aviopasažieru tiesības.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV L 46, 17.2.2004., 1.–8. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.12.2015

Top