Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
To personu reģistrācija, kas atrodas uz pasažieru kuģiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

To personu reģistrācija, kas atrodas uz pasažieru kuģiem

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz ES ostām vai no tām

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar to paredz paaugstināt drošību un to pasažieru un apkalpes izglābšanas iespējas, kas ceļo ar kuģiem.
 • Tās mērķis ir nodrošināt, lai pasažieru skaits uz kuģa nepārsniedz skaitu, kam kuģis ir sertificēts, un sekmēt meklēšanas un glābšanas darbus pēc negadījuma.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Personu skaits uz kuģa

 • Visas personas, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri izbrauc no Eiropas Savienības (ES) ostas, uzskaita pirms kuģa izbraukšanas.
 • Uz kuģa esošo personu skaitu dara zināmu kuģa kapteinim, kā arī sabiedrības noteiktajam pasažieru reģistratoram vai sabiedrības reģistrācijas sistēmai krastā, kas veic to pašu uzdevumu.
 • Pirms pasažieru kuģis izbrauc no ostas, tā kapteinis nodrošina, lai personu skaits uz kuģa nepārsniegtu skaitu, ko šāds kuģis drīkst pārvadāt.

Papildu informācija par personām uz kuģa

Ja pasažieru kuģis izbrauc no ES ostas un dodas tālāk par 20 jūras jūdzēm (ES valstis var samazināt šo attālumu), par visām uz kuģa esošajām personām jāapkopo noteikta informācija un trīsdesmit minūšu laikā pēc kuģa atiešanas jānosūta sabiedrības pasažieru reģistratoram vai sabiedrības reģistrācijas sistēmai krastā, kas veic to pašu uzdevumu. Šāda informācija ietver:

 • vārdu un uzvārdu;
 • dzimumu;
 • vecumu;
 • visu sniegto informāciju par īpašas aprūpes vai palīdzības nepieciešamību (ja pasažieris ir brīvprātīgi sniedzis šādu informāciju).

Uz kuģa esošo personu skaits un informācija par tām jāreģistrē arī attiecībā uz kuģiem, kas atiet no ostas, kas atrodas ārpus ES, taču kuru galamērķis ir ES osta neatkarīgi no tā, vai šādi kuģi kuģo ar ES valsts vai ārpussavienības valsts karogu.

ES valstis var piešķirt atbrīvojumus vai pieprasīt izņēmumus saskaņā ar Starptautisko konvenciju par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (1974. gada SOLAS konvencija), taču vienīgi ievērojot šīs direktīvas nosacījumus.

Katrai sabiedrībai, kas uzņemas atbildību par pasažieru kuģa ekspluatāciju, ir pienākums:

 • izveidot informācijas reģistrācijas sistēmu attiecībā uz personām, kas atrodas uz kuģa. Sistēmai jāatbilst šādiem kritērijiem:
  • salasāmība;
  • pieejamība;
  • piemērotība (sistēmai ir jābūt tādai, lai pasažieriem, kas uzkāpj uz kuģa vai nokāpj no tā, neradītu nekādu neparedzētu aizkavēšanos);
  • drošība (datu aizsardzība pret iznīcināšanu, pazaudēšanu un neatļautu piekļuvi);
 • izraudzīt pasažieru reģistratoru, kas ir atbildīgs par minētās informācijas glabāšanu un nodošanu.

Direktīva 2009/42/EK nosaka kārtību, kādā ES valstis apkopo statistiku par jūras pasažieriem, kas iebrauc ES ostās.

Atbrīvojumi un izņēmumi

ES valstis var piešķirt noteiktus atbrīvojumus vai pieprasīt izņēmumus attiecībā uz pasažieru skaitīšanu un reģistrēšanu:

 • kuģiem, kas kuģo vienīgi aizsargātos jūras rajonos;
 • regulāriem reisiem, kuru laikā kuģis iebrauc ostās biežāk nekā reizi stundā;
 • regulāriem reisiem apgabalā, kur iespējamība piedzīvot lielus viļņus, kuru augstums pārsniedz divus metrus, ir mazāka par 10 %, un brauciens nepārsniedz trīsdesmit jūdzes no izbraukšanas punkta vai ir pienākums nodrošināt regulāru satiksmi ar attāliem rajoniem.

Reģistrācijas sistēmas

ES valstīm ir jāapstiprina saskaņā ar šo direktīvu izveidotās reģistrācijas sistēmas, un tām ir jāveic arī pārbaudes, lai noteiktu, vai šādas sistēmas darbojas pareizi.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 1998. gada 22. jūlijā. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1999. gada 1. janvārim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Pasažieru kuģu drošība”.

AKTS

Padomes Direktīva 98/41/EK (1998. gada 18. jūnijs) par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām (OV L 188, 2.7.1998., 35.–39. lpp.)

Direktīvas 98/41/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 18.04.2016

Top