Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kravu un pasažieru pārvadājumi pa iekšējiem ūdensceļiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kravu un pasažieru pārvadājumi pa iekšējiem ūdensceļiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1356/96 — noteikumi kravu vai pasažieru pārvadājumiem pa ES valstu iekšējiem ūdensceļiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir nodrošināt, lai uzņēmēji, kuri pārvadā kravas vai pasažierus pa iekšējiem ūdensceļiem, varētu brīvi sniegt šādus pakalpojumus starp ES valstīm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Šī regula attiecas uz kravu vai pasažieru pārvadājumiem un tranzītu pa ES valstu iekšējiem ūdensceļiem.
 • Visiem uzņēmējiem, kas pārvadā kravas vai pasažierus pa iekšējiem ūdensceļiem, atļauj sniegt šos pakalpojumus starp ES valstīm, ja viņi atbilst šādiem nosacījumiem:
  • ir reģistrēti ES valstī saskaņā ar šīs valsts likumiem,
  • šajā valstī ir tiesīgi veikt kravu vai pasažieru starptautiskos pārvadājumus pa iekšējiem ūdensceļiem,
  • izmanto kuģus, kas ir reģistrēti ES valstī vai, ja tiem nav reģistrētu kuģu, ir apliecība par piederību ES valsts flotei,
  • atbilst prasībām, kas noteiktas Regulā (EEK) Nr. 3921/91, saskaņā ar kurām ārvalstu pārvadātāji drīkst pārvadāt kravas vai pasažierus pa ES valsts iekšējiem ūdensceļiem (tā dēvētā “kabotāža”).
 • Īpašos noteikumus attiecībā uz ārpussavienības valstu uzņēmēju tiesībām paredz Pārskatītā konvencija par kuģošanu Reinā (Manheimas konvencija), Konvencija par kuģošanu Donavā (Belgradas konvencija) vai tie var izrietēt no citiem starptautiskajiem nolīgumiem vai līgumiem, kuros ES ir kā viena no līgumslēdzējām pusēm.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1996. gada 2. augusta.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Iekšējie ūdensceļi”.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1356/96 (1996. gada 8. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem, ko piemēro kravu vai pasažieru pārvadājumiem pa dalībvalstu iekšējiem ūdensceļiem, lai ieviestu šādu pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanas brīvību (OV L 175, 13.7.1996., 7.–8. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Regula (EEK) Nr. 3921/91 (1991. gada 16. decembris), ar ko paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem ārvalstu pārvadātāji drīkst pārvadāt kravas vai pasažierus pa dalībvalsts iekšējiem ūdensceļiem (OV L 373, 31.12.1991., 1.–3. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 22.09.2016

Top