Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mobilo tālruņu droša lietošana gaisakuģos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mobilo tālruņu droša lietošana gaisakuģos

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2008/294/EK — frekvenču spektra izmantošanas nosacījumi mobilo sakaru pakalpojumu darbībai gaisakuģos (MCA pakalpojumi)

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

  • Ar to tiek izveidoti kopīgi noteikumi par mobilo tālruņu drošu lietošanu gaisakuģos (MCA pakalpojumiem), lai lidojumos virs Eiropas pasažieri varētu veikt zvanus, kā arī nosūtīt un saņemt ziņas (GSM režīmā).
  • Pēc tam tas tika grozīts ar Lēmumu 2013/654/ES, lai pasažieru mobilās ierīces varētu arī pieslēgt gaisakuģa uztvērējam/raidītājam ar 3G un 4G mobilo telekomunikāciju tehnoloģiju. Tas ļauj izmantot platjoslas pakalpojumus, piemēram, piekļuvi internetam, ar MCA aprīkotos gaisakuģos.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Vispārējā sistēma mobilo tālruņu lietošanai ir atkarīga no diviem faktoriem:

Licence, kas vienā valstī izsniegta par izmantojamo MCA iekārtu atbilstību, būs derīga visās ES valstīs. Tas nodrošinās nepārtrauktu MCA pakalpojumu sniegšanu gaisakuģu pasažieriem visā ES teritorijā.

Darbības joma

  • Šis lēmums attiecas vienīgi uz tehniskajām prasībām, kas nepieciešamas, lai savienotu pasažieru mobilās ierīces ar gaisakuģa uztvērēju/raidītāju, kas uzstādīts gaisakuģa pasažieru nodalījumā.
  • Ar to nenosaka, kā signāls tiek pārraidīts starp gaisakuģi un zemi, ne arī licencēšanu, komerciāla rakstura vai aeronavigācijas jautājumus.
  • MCA sistēmas uzstādīšana ir nepieciešama vienīgi tad, ja aviosabiedrība plāno sniegtMCApakalpojumus saviem pasažieriem. Tādā gadījumā aviosabiedrība var izlemt, vai pasažieru ērtībām un privātuma nodrošināšanai atļaut vienīgi datu pakalpojumus vai arī balss zvanus.

Darbība

  • Pasažieru mobilās ierīces ir saistītas ar gaisa kuģa bezvadu tīklu (gaisakuģa bāzes raiduztvērēja staciju), kas savukārt uztur sakarus ar zemi, parasti ar satelīta palīdzību.
  • Lai pasažieru tālruņi neradītu traucējumus zemes radiosakaru tīklos, sistēmu var aktivizēt tikai tad, kad gaisakuģis atrodas vairāk nekā 3000 m / 10 000 pēdu augstumā.
  • No zemes līdz 3000 m augstuma sasniegšanai mobilajām galiekārtām jāatrodas lidojuma režīmā.
  • Virs 3000 m ar MCA aprīkota gaisakuģa apkalpe informēs pasažierus, ka tie var ieslēgt parasto režīmu un veikt un saņemt zvanus utt. tāpat, kā atrodoties uz zemes.
  • Viesabonēšanas pakalpojumi tiek nodrošināti par maksu, ko nosaka aviosabiedrība un/vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs, un šis jautājums atrodas ārpus šī lēmuma darbības jomas.

Drošība

Pirms uzstādīšanas gaisakuģī katrai sastāvdaļai jāsaņem lidojumderīguma sertifikācija, ko izsniedz Eiropas Aviācijas drošības aģentūra. Līdz ar to MCA sistēma ir droša no aeronavigācijas viedokļa.

ES valstis var ieviest tehniskus ierobežojumus, lai novērstu traucējumus zemes telekomunikāciju tīklos, ko rada gaisakuģu pasažieru mobilo ierīču raidītie signāli.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2008. gada 7. aprīļa.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

AKTS

Komisijas Lēmums 2008/294/EK (2008. gada 7. aprīlis) par harmonizētiem frekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem mobilo sakaru pakalpojumu darbībai gaisakuģos (MCA pakalpojumiem) Kopienā (OV L 98, 10.4.2008., 19.–23. lpp.)

Lēmuma 2008/294/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Ieteikums (2008. gada 7. aprīlis) par atļauju mobilo sakaru pakalpojumiem gaisakuģos (MCA pakalpojumi) Eiropas Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1257) (OV L 98, 10.4.2008., 24.–27. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.06.2016

Top