Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem: Eurovignette direktīva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem: Eurovignette direktīva

Vairums ES valstu iekasē maksu no pārvadātājiem par to transporta infrastruktūras, proti, ceļu izmantošanu. ES ieviesa Eurovignette ar mērķi atmaksāt būves, uzturēšanas, remontdarbu un vides izmaksas, nodrošinot godīgu konkurenci un novēršot diskrimināciju.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/62/EK (1999. gada 17. jūnijs) par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tā aizstāj agrākos tiesību aktus - Direktīvu 93/89/EEK -, kuru 1995. gadā anulēja Eiropas Kopienu Tiesa. Ar to saskaņo nosacījumus, kādos valsts iestādes var piemērot nodokļus, nodevas un cita veida maksu par kravu autopārvadājumiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Maksa sākotnēji attiecās tikai uz transportlīdzekļiem, kuru maksimālā pilnā masa ir 12 tonnas. No 2012. gada šis nosacījums tika attiecināts arī uz transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas.
  • Lietošanas maksa var tikt iekasēta par autoceļu, tiltu, tuneļu un kalnu pāreju un citu kategoriju ceļu izmantošanu.
  • Maksa nedrīkst būt diskriminējoša pēc pārvadātāja tautības vai transportlīdzekļa izcelsmes vai galamērķa.
  • Obligātās pārbaudes uz ES iekšējām robežām ir aizliegtas.
  • Maksa var mainīties atkarībā no radītajām emisijām vai ceļa infrastruktūras izmantošanas ilguma.
  • Valsts iestādes var noteikt citus nodokļus konkrētos apstākļos, piemēram, attiecībā uz reģistrāciju, kravām, kas pārsniedz noteikto, stāvēšanu vai lai izvairītos no sastrēgumiem.
  • Maksa neattiecas uz Kanāriju salās, Seūtā un Meliljā, Azoru salās un Madeirā reģistrētiem transportlīdzekļiem, kas tiek izmantoti šajās teritorijās vai arī starp tām un Spāniju un Portugāli.

Direktīva 2003/96/EK nosaka minimālo nodokļu līmeni visām dzinēju degvielām. Valstis, kurās noteikta maksa ceļa lietotājiem, var piemērot samazinātu likmi gāzeļļai, ko izmanto šie transportlīdzekļi.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 1999. gada 20. jūlija.

KONTEKSTS

2014. gadā Komisija pieņēma stratēģiju, lai samazinātu degvielas patēriņu un CO2 emisijas, ko rada transports. Šādi tika uzsvērta jauno tehnoloģiju, tostarp alternatīvo degvielas veidu, pienesumu un pāreju uz citiem iespējamiem transporta veidiem.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas ceļu lietošanas maksai veltītajā tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 1999/62/EK

20.7.1999.

1.7.2000.

OV L 187, 20.7.1999., 42.-50. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2006/38/EK

10.6.2006.

10.6.2008.

OV L 157, 9.6.2006., 8.-23. lpp.

Direktīva 2006/103/EK

1.1.2007.

1.1.2007.

OV L 363, 20.12.2006., 344.-351. lpp.

Direktīva 2011/76/ES

15.10.2011.

16.10.2013.

OV L 269, 14.10.2011., 1.-16. lpp.

Padomes Direktīva 2013/22/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013., 356.-361. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Direktīva 2003/96/EK (2003. gada 27. oktobris), kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (OV L 283 , 31.10.2003., 51.-70. lpp.).

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam. Smagdarba transportlīdzekļu degvielas patēriņa un CO2 emisiju samazināšanas stratēģija (COM(2014) 285 final (21.5.2014.)).

Pēdējo reizi atjaunots: 30.04.2015

Top