Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Norēķinu galīgums maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Norēķinu galīgums maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās

Lai novērstu lielus riskus, īpaši tos, kas saistīti ar darījumu dalībnieku maksātnespēju, ir jāregulē finanšu produktu pārvedumi un maksājumi. Ar šo ES tiesību aktu nosaka noteikumus, lai mazinātu šādus riskus.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/26/EK (1998. gada 19. maijs) par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās

KOPSAVILKUMS

Lai novērstu lielus riskus, īpaši tos, kas saistīti ar darījumu dalībnieku maksātnespēju, ir jāregulē finanšu produktu pārvedumi un maksājumi. Ar šo ES tiesību aktu nosaka noteikumus, lai mazinātu šādus riskus.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tā garantē finanšu produktu pārvedumu un maksājumu rīkojumu galīgumu, galvenokārt mazinot problēmas, ko rada dalībnieku maksātnespēja. Šie dalībnieki var būt:

  • finanšu iestādes, piemēram, bankas;
  • sistēmu operatori, piemēram, centrālie vērtspapīru depozitāriji.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pārvedumu rīkojumi nav atsaucami

Finanšu produktu pārvedumu rīkojumi ir līgumiski realizējami. Tas arī attiecas uz jebkādu saistīto maksājumu ieskaitu, situācijām, kad starp dalībniekiem tiek kompensēti parādi un prasījumi.

Šie noteikumi ir piemērojami pat gadījumā, kad dalībniekam ir uzsākta maksātnespējas procedūra, ja vien pārveduma rīkojums veikts pirms šīs procedūras sākšanas. Šos noteikumus var piemērot arī līdz 24 stundām pēc šīs procedūras sākšanas, lai aptvertu gadījumus, kad darījumi ir ievadīti laikā, kad attiecīgie ieraksti nav pieejami, piemēram, naktī.

Vienoti noteikumi

Lai novērstu nesaderīgu noteikumu radītus sarežģījumus, šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai gadījumos, kad darbojas vairākas norēķinu un maksājumu sistēmas, tiktu piemēroti vienoti noteikumi, sākot no brīža, kad darījumi ir ievadīti rīkojumā.

Garantijas maksātnespējas gadījumā

Tas, ka pret attiecīgu dalībnieku ir sākta maksātnespējas procedūra, atpakaļejoši neietekmē nedz citu dalībnieku tiesības un saistības, nedz arī piekļuvi parastām darījuma finanšu garantijām.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā sākotnēji stājās spēkā 1998. gadā, un kopš tā laika direktīva ir vairākkārt grozīta.

Plašāka informācija atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgu savienībai veltītajā lapā.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 98/26/EK

11.6.1998.

11.12.1999.

OV L 166, 11.6.1998., 45.-50. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/44/EK

30.6.2009.

30.12.2010.

OV L 146, 10.6.2009., 37.-43. lpp.

Direktīva 2010/78/ES

4.1.2011.

31.12.2011.

OV L 331, 15.12.2010., 120.-161. lpp.

Regula (ES) Nr. 648/2012

16.8.2012.

-

OV L 201, 27.7.2012., 1.-59. lpp.

Regula (ES) Nr. 909/2014

17.9.2014.

-

OV L 257, 28.8.2014., 1.-72. lpp.

Direktīvas 98/26/EK turpmākie grozījumi un labojumi iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 03.12.2014

Top