Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mehānisko transportlīdzekļu galvenie lukturi, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi (līdz 2014. g.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mehānisko transportlīdzekļu galvenie lukturi, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi (līdz 2014. g.)

Šīs direktīvas mērķis ir noteikt tehniskās prasības attiecībā uz galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, lai varētu īstenot EK tipa apstiprināšanas procedūru.

AKTS

Padomes Direktīva 76/761/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos [Skatīt grozošos aktus].

KOPSAVILKUMS

Katrai dalībvalstij ir jāpiešķir detaļas tipa apstiprinājums visiem galveno tālās un/vai tuvās gaismas lukturu tipiem un visiem šādu lukturu gaismas avotu (kvēlspuldžu un citu spuldžu) tipiem, kas atbilst konstrukcijas un testēšanas prasībām, kuras noteiktas direktīvas pielikumos. EK detaļas tipa apstiprinājumu piešķīrušajai dalībvalstij ir jāveic attiecīgi pasākumi, lai pārbaudītu, vai ražošanas modeļi atbilst apstiprinātajam tipam.

Dalībvalstīm ir jāizsniedz EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme katram galveno tālās un/vai tuvās gaismas lukturu tipam un katram šādu galveno lukturu gaismas avota tipam.

Saskaņā ar direktīvā noteikto apstiprinājuma piešķiršanas sistēmu dalībvalstis nedrīkst:

  • aizliegt laist tirgū galvenos tālās un/vai tuvās gaismas lukturus, pamatojoties uz to konstrukciju vai darbību, ja tiem ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme;
  • atteikt piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu jebkuram transportlīdzeklim saistībā ar tā galvenajiem tālās un/vai tuvās gaismas lukturiem, ja tiem ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tie ir uzstādīti saskaņā ar Direktīvas 76/756/EEK prasībām.

Šo direktīvu atceļ ar Regulu (EK) Nr. 661/2009 no 2014. gada 1. novembra.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 76/761/EEK

30.7.1976.

1.7.1977.

OV L 262, 27.9.1976.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 1999/17/EK

2.5.1999.

1.10.1999.

OV L 97, 12.4.1999.

Pievienošanās līgums

1.5.2004.

1.5.2004.

OV L 236, 23.9.2003.

Direktīva 2006/96/EK

1.1.2007.

1.1.2007.

OV L 363, 20.12.2006.

Direktīva 2013/15/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013.

Direktīvas 76/761/EEK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējā atjaunināšana: 02.07.2014

Top