Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītāji (līdz 2014. g.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītāji (līdz 2014. g.)

Šīs direktīvas mērķis ir noteikt tehniskās prasības attiecībā uz virzienrādītājiem, lai varētu īstenot Kopienas tipa apstiprināšanas procedūru.

AKTS

Padomes Direktīva 76/759/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem [Skatīt grozošos aktus].

KOPSAVILKUMS

Katrai dalībvalstij ir jāpiešķir EK detaļas tipa apstiprinājums jebkādam virzienrādītāju tipam, kas atbilst šīs direktīvas pielikumos noteiktajām konstrukcijas un testēšanas prasībām, un jāizdod EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme saskaņā ar paraugu, kas katram tipam norādīts direktīvas pielikumā. EK detaļas tipa apstiprinājumu piešķīrušajai dalībvalstij ir jāveic attiecīgi pasākumi, lai pārbaudītu, vai ražošanas modeļi atbilst apstiprinātajam tipam.

Saskaņā ar direktīvā noteikto apstiprinājuma piešķiršanas sistēmu dalībvalstis nedrīkst:

  • aizliegt laist tirgū virzienrādītājus to konstrukcijas vai darbības metodes dēļ, ja uz tiem ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme;
  • atteikt EK tipa apstiprinājuma vai valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz iemesliem saistībā ar virzienrādītājiem, ja tiem ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tā ir piestiprināta saskaņā ar Direktīvā 76/756/EEK noteiktajām prasībām;
  • atteikt vai aizliegt ikviena transportlīdzekļa pārdošanu, reģistrāciju, nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu, pamatojoties uz iemesliem saistībā ar virzienrādītājiem, ja tiem ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tā ir piestiprināta saskaņā ar Direktīvā 76/756/EEK noteiktajām prasībām.

Tomēr dalībvalsts var aizliegt tādu virzienrādītāju ar EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi laišanu tirgū, kas pastāvīgi neatbilst apstiprinātajam tipam.

Šo direktīvu atceļ ar Regulu (EK) Nr. 661/2009 no 2014. gada 1. novembra.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 76/759/EK

30.7.1976.

1.7.1977.

OV L 262, 27.9.1976.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 1999/15/EK

2.5.1999.

1.10.1999.

OV L 97, 12.4.1999.

Pievienošanās līgums

1.5.2004.

1.5.2004.

OV L 236, 23.9.2003.

Direktīva 2006/96/EK

1.1.2007.

1.1.2007.

OV L 363, 20.12.2006.

Direktīva 2013/15/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013.

Direktīvas 76/759/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējā atjaunināšana: 02.07.2014

Top