Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mehāniskie transportlīdzekļi ar piekabēm - pakaļējie miglas lukturi (līdz 2014. g.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mehāniskie transportlīdzekļi ar piekabēm - pakaļējie miglas lukturi (līdz 2014. g.)

Šīs direktīvas mērķis ir ieviest saskaņotas tehniskās prasības attiecībā uz pakaļējiem miglas lukturiem, lai varētu īstenot Kopienas tipa apstiprināšanas procedūras.

AKTS

Padomes Direktīva 77/538/EEK (1977. gada 28. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem.

KOPSAVILKUMS

Direktīva 77/538/EEK

Pakaļējais miglas lukturis ir lukturis, ko izmanto, lai transportlīdzekli padarītu redzamāku no aizmugures biezā miglā.

Katra dalībvalsts piešķir detaļas tipa apstiprinājumu jebkuram pakaļējam miglas lukturim, kas atbilst šīs direktīvas pielikumos noteiktajām konstrukcijas un testēšanas prasībām, un izdod EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi. EK detaļas tipa apstiprinājumu piešķīrušajai dalībvalstij ir jāveic attiecīgi pasākumi, lai pārbaudītu, vai ražošanas modeļi atbilst apstiprinātajam tipam.

Dalībvalstis nedrīkst:

  • aizliegt laist tirgū pakaļējos miglas lukturus, pamatojoties uz to konstrukciju vai darbības veidu, ja tiem ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme;
  • atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim saistībā ar tā pakaļējiem miglas lukturiem, ja tiem ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tie ir uzstādīti saskaņā ar Direktīvas 76/756/EEK prasībām;
  • atteikt vai aizliegt jebkādu transportlīdzekļu pārdošanu, reģistrāciju, nodošanu ekspluatācijā vai izmantošanu saistībā ar tā pakaļējiem miglas lukturiem, ja tiem ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tie ir uzstādīti saskaņā ar Direktīvas 76/756/EEK prasībām.

Direktīva 89/518/EEK

Ar šo direktīvu pielāgo iepriekšējo direktīvu tehnikas attīstībai un vienkāršo EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes piešķiršanu pakaļējiem miglas lukturiem, ja tie ir grupēti vai apvienoti ar citiem lukturiem, vai tajos savstarpēji iekļauti. Direktīvā 76/756/EEK izklāstītās definīcijas (grupētie lukturi, kombinētie lukturi, gaismas avots attiecībā uz kvēldiegu lukturiem u. c.) ir piemērojamas arī attiecībā uz Direktīvu 77/538/EEK.

Direktīva 99/14/EK

Ņemot vērā tehnikas attīstību, ar šo direktīvu ir ievērojami grozīti Direktīvas 77/538/EEK pielikumi, jo īpaši attiecībā uz informācijas dokumentu un tipa apstiprinājuma sertifikātu. Ar Direktīvu 99/14/EK tiek arī vienkāršotas tipa apstiprināšanas procedūras, lai saglabātu Direktīvas 77/538/EEK un attiecīgo ANO Eiropas Ekonomikas komitejas tiesību aktu līdzvērtību.

Sākot ar 2000. gada 1. aprīli, dalībvalstis vairs nedrīkst piešķirt EK tipa apstiprinājumu un drīkst atteikt valsts tipa apstiprinājumu jebkādiem transportlīdzekļiem, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar pakaļējiem miglas lukturiem, ja nav ievērotas Direktīvas 77/538/EEK prasības.

Jebkādi grozījumi, kas jāveic, lai pielikumu noteikumus pielāgotu tehnikas attīstībai, tiks pieņemti saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru.

Direktīvu 77/538/EEK atceļ ar Regulu (ES) Nr. 661/2009, kas stājas spēkā ar 2014. gada 12. novembri.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 77/538/EEK

29.6.1977.

29.12.1978.

OV L 220, 29.8.1977.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 89/518/EEK

17.8.1989.

31.12.1989.

OV L 265, 12.9.1989.

Direktīva 99/14/EK

2.5.1999.

1.10.1999.

OV L 97, 12.4.1999.

Pievienošanās līgums

1.5.2004.

1.5.2004.

OV L 236, 23.9.2003.

Direktīva 2006/96/EK

1.1.2007.

1.1.2007.

OV L 363, 20.12.2006.

Direktīva 2013/15/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013.

Pēdējā atjaunināšana: 02.07.2014

Top