Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mehānisko transportlīdzekļu apsildīšanas ierīces (līdz 2014. g.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mehānisko transportlīdzekļu apsildīšanas ierīces (līdz 2014. g.)

Prasības par mehānisko transportlīdzekļu pasažieru salonu apsildīšanas ierīcēm turpmāk būs mehānisko transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājuma procedūras neatņemama daļa.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/56/EK (2001. gada 27. septembris) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 78/548/EEK [Skatīt grozošos aktus].

KOPSAVILKUMS

Direktīvā 2001/56/EK ir noteiktas prasības par mehānisko transportlīdzekļu apsildīšanas ierīcēm.

Direktīva 2001/56/EK ir viena no tām direktīvām, kas attiecas uz Direktīvā 70/156/EEK noteikto EK tipa apstiprinājuma procedūru. Tāpēc tajā noteiktās tehniskās prasības attiecas uz tādu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu, kas aprīkoti ar apsildīšanas sistēmu un sildierīcēm kā detaļām.

Apsildīšanas ierīce ir jebkāda ierīce, kas ir paredzēta temperatūras palielināšanai transportlīdzeklī, tostarp kravas nodalījumos.

Ar Direktīvu 2001/56/EK paplašina Direktīvas 78/548/EEK piemērošanas jomu, kas attiecās vienīgi uz sildierīcēm, kuras izmantoja dzinēja radīto siltumu. Turpmāk tiks iekļauti arī degvielas sildītāji. Degvielas sildītājs šajā direktīvā ir definēts kā ierīce, kas tieši izmanto šķidru vai gāzveida degvielu un neizmanto transportlīdzekļa vilces dzinēja izdalīto karstumu.

Arī ar Direktīvu 2001/56/EK paplašina Padomes Direktīvas 78/548/EEK piemērošanas jomu, lai aptvertu ne vien M1 kategorijas transportlīdzekļus (privātos automobiļus), bet arī visus M, N un O kategoriju transportlīdzekļus (transportlīdzekļus personu un preču pārvadāšanai, kā arī piekabes), kuros uzstādītas apsildīšanas ierīces.

Lai pēc 2004. gada 9. maija transportlīdzekļu tipam attiecībā uz apsildīšanas ierīci vai degvielas sildītāja veidu piešķirtu EK apstiprinājumu, ir jānodrošina atbilstība Direktīvas 2001/56/EK prasībām. Sākot ar 2005. gada 9. maiju visiem jaunajiem transportlīdzekļiem jāatbilst šīm prasībām.

Direktīvu 78/548/EEK atceļ no 2004. gada 9. maija.

Sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) sildierīces

Ar Direktīvu 2004/78/EK tiek grozīta Direktīva 2001/56/EK, ieviešot papildu drošības prasības mehānisko transportlīdzekļu sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) sildierīcēm.

Sākot ar 2006. gada 1. janvāri, šīs jaunās tehniskās prasības attiecas uz EK apstiprinājumiem, ko izsniedz par transportlīdzekļu tipiem, kas ir aprīkoti ar LPG sildierīcēm, vai arī LPG degvielas sildierīču tipiem. Sākot ar 2007. gada 1. janvāri, visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar LPG sildierīcēm, ir jāatbilst šīm prasībām.

Papildu prasību ieviešana LPG sildierīcēm bija noteikta Direktīvas 2001/56/EK 5. pantā, jo šis pants sākotnēji attiecās tikai uz sildierīcēm, kas darbojas ar tādām šķidrajām degvielām kā benzīns vai dīzeļdegviela.

Direktīva 2001/56/EK tika atcelta ar Regulu (ES) Nr. 661/2009, kas stājas spēkā ar 2014. gada 1. novembri.

Priekšvēsture

Mūsdienās daudzi transportlīdzekļu tipi ir aprīkoti ar pasažieru salonu (autobusos), kravas nodalījumu (kravas automašīnās) un guļvietu (autofurgonos) apsildīšanas ierīcēm. Acīmredzamu drošības un vides aizsardzības iemeslu dēļ ir būtiski noteikt tādas prasības, kas atbilst visstingrākajiem tehnoloģiskajiem standartiem.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2001/56/EK

9.11.2001.

8.5.2003.

OV L 292, 9.11.2001.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2004/78/EK

20.5.2004.

30.9.2004.

OV L 153, 30.4.2004.

Direktīva 2006/119/EK

18.12.2006.

30.9.2007.

OV L 330, 28.11.2006.

Direktīva 2013/15/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013.

Pēdējā atjaunināšana: 02.07.2014

Top