Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktori un lauksaimniecības vai mežsaimniecības tehnika - vadītāja sēdeklis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktori un lauksaimniecības vai mežsaimniecības tehnika - vadītāja sēdeklis

Eiropas Savienība saskaņo tehniskās prasības par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadītāju sēdekļiem. Šādi tā veicina Kopienas tipa apstiprinājuma procedūras īstenošanu, kas tika ieviesta saskaņā ar Direktīvu 74/150/EEK, kura ir atcelta un aizstāta ar Direktīvu 2003/37/EK.

AKTS

Padomes Direktīva 78/764/EEK (1978. gada 25. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros [Skatīt grozošos aktus].

KOPSAVILKUMS

Direktīva 78/764/EEK

Darbības joma: Šajā direktīvā lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktors nozīmē jebkādu mehānisko transportlīdzekli ar riteņiem vai kāpurķēdēm un vismaz diviem tiltiem, kura galvenā funkcija saistīta ar tā vilces spēku un kurš īpaši konstruēts, lai vilktu, stumtu, vestu vai darbinātu noteiktus darbarīkus, mehānismus vai piekabes, kas paredzētas lietošanai lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā. Tas var būt aprīkots kravas un pasažieru pārvadāšanai. Direktīva 78/764/EEK attiecas vienīgi uz minētajiem traktoriem, kuri aprīkoti ar pneimatiskām riepām un kuriem ir divas asis, un kuru maksimālais projektētais ātrums ir no 6 līdz 25 km/h.

Direktīvas noteikumi par vadītāja sēdekli attiecas ne tikai uz to uzstādīšanu traktoros, bet arī uz sēdekļu konstrukciju.

Katra dalībvalsts piešķir EEK detaļas tipa apstiprinājumu jebkuram vadītāja sēdeklim, kas atbilst šīs direktīvas pielikumos noteiktajām konstrukcijas un testēšanas prasībām.

Direktīva 82/890/EEK

Ar šo direktīvu tiek paplašināta Direktīvas 78/764/EEK piemērošanas joma. Tāpēc tiesību akts attiecas vienīgi uz Direktīvā 78/764/EEK minētajiem traktoriem, kuri aprīkoti ar pneimatiskām riepām un kuriem ir divas asis, un kuru maksimālais projektētais ātrums ir no 6 līdz 30 km/h.

Direktīva 87/354/EEK

Ar šo direktīvu groza spēkā esošo tiesību aktu attiecībā uz dažādajiem skaitļiem un burtiem, kas apzīmē dalībvalstis.

Direktīva 97/54/EK

Ar šo direktīvu tiek grozīta Direktīvas 78/764/EEK piemērošanas joma. Tāpēc lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru projektētais maksimālais ātrums ir 40 km/h.

Direktīva 1999/57/EK

Lai uzlabotu drošību, šajā direktīvā ir detalizēti noteikts, kā jāaprīko vadītāja sēdeklis, vienlaikus izvairoties no nepareizas ergonomikas.

Direktīva 78/764/EEK tiek atcelta ar Regulu (ES) Nr. 167/2013, kas stājas spēkā ar 2016. gada 1. janvāri.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 78/764/EEK

28.7.1978.

29.1.1980.

OV L 255, 18.9.1978.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 82/890/EEK

21.12.1982.

21.6.1984.

OV L 378, 31.12.1982.

Direktīva 83/190/EEK

8.4.1983.

30.9.1983.

OV L 109, 26.4.1983.

Direktīva 87/354/EK

29.6.1987.

31.12.1987.

OV L 192, 11.7.1987.

Direktīva 97/54/EK

30.10.1997.

22.9.1998.

OV L 277, 10.10.1997.

Direktīva 1999/57/EK

5.7.1999.

30.6.2000.

OV L 148, 15.6.1999.

Pievienošanās līgums

1.5.2004.

1.5.2004.

OV L 236, 23.9.2003.

Direktīva 2006/96/EK

1.1.2007.

1.1.2007.

OV L 363, 20.12.2006.

Direktīva 2013/15/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013.

Pēdējā atjaunināšana: 02.07.2014

Top