Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mehāniskie transportlīdzekļi un piekabes: transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mehāniskie transportlīdzekļi un piekabes: transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti

Ar šo direktīvu saskaņo transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību formu un saturu.

AKTS

Padomes Direktīva 1999/37/EK (1999. gada 29. aprīlis) par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem.

KOPSAVILKUMS

Direktīva ir piemērojama ES valstu izdotiem dokumentiem. Tai ir trīs mērķi:

  • atvieglot vienā ES valstī reģistrētu transportlīdzekļu izmantošanu uz citu ES valstu ceļiem. Tā atvieglo reģistrācijas apliecību pārbaudi attiecīgajām valstu iestādēm;
  • ļaut īstenot Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecību pārbaudēm uz ceļiem;
  • uzlabot iekšējā tirgus darbību, ļaujot vieglāk saprast dokumentus un pārbaudīt likumīgās īpašuma tiesības, kad transportlīdzeklis ir reģistrēts citā ES valstī.

ES valstu izdotai reģistrācijas apliecībai ir jāatbilst direktīvas pielikumā aprakstītajam paraugam. Gadījumos, kad transportlīdzeklis ir reģistrēts citā ES valstī, tas ļauj vieglāk pārbaudīt likumīgās īpašuma tiesības, it īpaši tad, ja pieteikuma iesniedzējs nav reģistrācijas apliecības turētājs. Reģistrācijas apliecības pirmā daļa ietver informāciju par braukšanu pa ceļiem, savukārt otrā daļa ir paredzēta informācijai par īpašuma tiesībām.

ES valstis var izdot reģistrācijas apliecību, kurā ietverta tikai parauga pirmā daļa. Tas attiecas uz gadījumiem, kad transportlīdzekļus paredzēts izmantot tikai to teritorijā un to rīcībā ir sistēma, kas ļauj piekļūt transportlīdzekļu reģistram, kad tiek veiktas pārbaudes uz ceļiem.

ES valsts izdotu reģistrācijas apliecību atzīst pārējās ES valstīs. Direktīva 2014/46/ES liek ES valstīm elektroniski glabāt datus par visiem to teritorijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem.

ES valsts iestādes informē, ja saskaņā ar Direktīvu 2014/45/ES veikta tehniskā apskate parāda, ka ir apturēta atļauja izmantot konkrētu transportlīdzekli ceļu satiksmē. Šo apturēšanu reģistrē elektroniski un veic papildu tehnisko apskati. Apturēšana ir spēkā, kamēr nav sekmīgi izturēta jauna tehniskā apskate.

Ja iepriekš vienā ES valstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekli vai piekabi pārreģistrē citā ES valstī, attiecīgās ES valsts kompetentajām iestādēm pēc pieprasījuma ir jānosūta reģistrācijas apliecība tās ES valsts iestādēm, kurā to izdeva.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 1999/37/EK

1.6.1999.

1.6.2004.

OV L 138, 1.6.1999.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2003/127/EK

5.2.2004.

15.1.2005.

OV L 10, 16.1.2004.

Pievienošanās līgums

1.5.2004.

-

OV L 236, 23.9.2003.

Direktīva 2006/103/EK

1.1.2007.

1.1.2007.

OV L 363, 20.12.2006.

Direktīva 2013/22/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013.

Direktīva 2014/46/ES

19.5.2014.

20.5.2017.

OV L 127, 29.4.2014.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/45/ES (2014. gada 3. aprīlis) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (Oficiālais Vēstnesis L 127, 29.4.2014.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/47/ES (2014. gada 3. aprīlis) par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem un par Direktīvas 2000/30/EK atcelšanu (Oficiālais Vēstnesis L 127, 29.4.2014.).

Pēdējā atjaunināšana: 04.08.2014

Top