Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nolietoti transportlīdzekļi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nolietoti transportlīdzekļi

Mehāniskie transportlīdzekļi, kas sasnieguši sava lietderīgās izmantošanas laika beigas un vairs nav piemēroti lietošanai, rada miljoniem tonnu atkritumu. Lai samazinātu to ietekmi uz vidi, nodrošinātu labāku materiālu otrreizējo izmantošanu un uzlabotu energotaupību, Eiropas Savienības tiesību akti nosaka, kā jāizstrādā jaunie transportlīdzekļi un kā šie atkritumi ir jāsavāc un jāapstrādā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/53/EK (2000. gada 18. septembris) par nolietotiem transportlīdzekļiem. Komisijas paziņojumi

KOPSAVILKUMS

Mehāniskie transportlīdzekļi, kas sasnieguši sava lietderīgās izmantošanas laika beigas un vairs nav piemēroti lietošanai, rada miljoniem tonnu atkritumu. Lai samazinātu to ietekmi uz vidi, nodrošinātu labāku materiālu otrreizējo izmantošanu un uzlabotu energotaupību, Eiropas Savienības tiesību akti nosaka, kā jāizstrādā jaunie transportlīdzekļi un kā šie atkritumi ir jāsavāc un jāapstrādā.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka pasākumus nolietotu transportlīdzekļu (NT) un to sastāvdaļu atkritumu rašanās novēršanai un ierobežošanai, un ar to nodrošina, ka tos, ja tas ir iespējams, otrreizēji izmanto, pārstrādā vai reģenerē.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Transportlīdzekļu un aprīkojuma ražotājiem ir jādomā par transportlīdzekļu izjaukšanu, otrreizējo izmantošanu un reģenerāciju jau savu produktu projektēšanas un ražošanas laikā. Ražotājiem ir jānodrošina, lai jaunie transportlīdzekļi ir:
  • otrreizēji izmantojami un/vai pārstrādājami vismaz līdz 85 % apmērā no transportlīdzekļa masas;
  • otrreizēji izmantojami un/vai reģenerējami vismaz līdz 95 % apmērā no transportlīdzekļa masas.
 • Ražotāji nedrīkst lietot tādas bīstamas vielas kā svins, dzīvsudrabs, kadmijs un sešvērtīgais hroms.
 • Ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem ir jānodrošina sistēmas NT un, ja tas ir tehniski iespējams, remontēto vieglo automašīnu lietoto detaļu savākšanai.
 • Atkritumu apstrādes vietā nogādāto NT īpašnieki saņem likvidācijas sertifikātu. Tas ir nepieciešams transportlīdzekļa reģistrācijas atcelšanai.
 • Ražotāji sedz visas ar nogādāšanu atkritumu apstrādes centrā saistītās izmaksas vai ievērojamu to daļu. Transportlīdzekļa īpašniekam nav jāsedz nekādi izdevumi, atskaitot retus gadījumus, kad trūkst dzinēja vai arī NT ir pilns ar atkritumiem.
 • Atkritumu apstrādes centriem ir jāiesniedz pieteikums atļaujas saņemšanai vai jāreģistrējas kompetentā iestādē.
 • NT pirms turpmākas apstrādes atbrīvo no liekajām detaļām. Bīstamos materiālus un detaļas atdala un sašķiro. Uzmanība tiek pievērsta atkritumu otrreizējas izmantošanas, reģenerācijas vai pārstrādes iespējām.
 • Ir noteikti skaidri skaitliskie mērķi attiecībā uz NT otrreizēju izmantošanu un reģenerāciju, par kuru izpildi katru gadu jāiesniedz ziņojums Eiropas Komisijai. Šie mērķi tiek arvien palielināti.
 • ES valstis ik pēc trim gadiem informē Eiropas Komisiju par šīs direktīvas īstenošanu.
 • Šis tiesību akts attiecas uz vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem un nelieliem kravas automobiļiem, bet neattiecas uz lieliem kravas automobiļiem, antīkajiem automobiļiem un īpašai izmantošanai paredzētiem transportlīdzekļiem.

Atsevišķi tiesību akti attiecas uz transportlīdzekļu detaļu un materiālu otrreizēju izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju.

KONTEKSTS

Katru gadu ES no nolietotiem transportlīdzekļiem rodas no 8 līdz 9 miljoniem tonnu atkritumu.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta nolietotiem transportlīdzekļiem.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2000/53/EK

21.10.2000.

21.4.2002.

OV L 269, 21.10.2000., 34.-43. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2008/33/EK

21.3.2008.

-

OV L 81, 20.3.2008., 62.-64. lpp.

Direktīva 2008/112/EK

12.1.2009.

-

OV L 345, 23.12.2008., 68.-74. lpp.

Direktīvas 2000/53/EK pielikumu turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/64/EK (2005. gada 26. oktobris) par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (OV L 310, 25.11.2005., 10.-27. lpp.)

Komisijas Lēmums 2005/293/EK (2005. gada 1. aprīlis), ar ko nosaka sīkus noteikumus otrreizējās izmantošanas/reģenerācijas un otrreizējās izmantošanas/pārstrādes mērķu uzraudzībai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem (OV L 94, 13.4.2005., 30.-33. lpp.)

Komisijas Lēmums 2001/753/EK (2001. gada 17. oktobris) par anketu dalībvalstu ziņojumiem attiecībā uz to, kā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem (OV L 282, 26.10.2001., 77.-80. lpp.)

Komisijas Lēmums 2003/138/EK (2003. gada 27. februāris), ar ko nosaka transportlīdzekļu detaļu un materiālu kodēšanas standartus, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem (OV L 53, 28.2.2003., 58.-59. lpp.)

Komisijas Lēmums 2002/151/EK (2002. gada 19. februāris) par minimālajām prasībām attiecībā uz likvidācijas sertifikātu, ko izsniedz saskaņā ar 5. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem (OV L 50, 21.2.2002., 94.-95. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 17.09.2015

Top