Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Divu riteņu vai trīs riteņu mehāniskie transportlīdzekļi: detaļas un raksturojums

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Divu riteņu vai trīs riteņu mehāniskie transportlīdzekļi: detaļas un raksturojums

Eiropas Savienība atjaunina tiesību aktus, kas attiecas uz divu riteņu vai trīs riteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu. Līdz 2015. gada 31. decembrim esošā sistēma turpinās darboties paralēli ar jauno sistēmu, kas ieviesta 2013. gada martā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/24/EK (1997. gada 17. jūnijs) par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem [Skatīt aktus, kas to groza].

KOPSAVILKUMS

Transportlīdzekļi, uz kuriem attiecas šī direktīva, tiek iedalīti šādās apakškategorijās:

mopēdi: divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar motoru, kura darba tilpums nepārsniedz 50 cm3 un maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 45 km/h;

motocikli: divu riteņu transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar motoru, kura darba tilpums pārsniedz 50 cm3 un maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 45 km/h;

tricikli: trīs riteņu transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar motoru, kura darba tilpums pārsniedz 50 cm3 un maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 45 km/h;

kvadracikli: transportlīdzekļi, kuru pašmasa nepārsniedz 350 kg, maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 45 km/h un motora darba tilpums nepārsniedz 50 cm3 vai (kuru motora jauda) nepārsniedz 4 kW.

Tā ietver procedūras, ar kurām piešķir detaļas tipa apstiprinājumu, kas minēts Direktīvā 2002/24/EK:

riepām;

apgaismes ierīcēm un signālierīcēm;

ārējiem izvirzījumiem;

atpakaļskata spoguļiem;

pasākumiem, ko veic pret atmosfēras piesārņojumu;

degvielas tvertnēm;

ierīcēm pret nesankcionētām manipulācijām;

elektromagnētiskajai savietojamībai (elektroniskais aprīkojums, kas darbojas tuvu elektromehāniskajām ierīcēm, nedrīkst negatīvi ietekmēt to jaudu vai sniegumu);

pieļaujamajam skaņas līmenim un izplūdes sistēmām (transportlīdzekļiem jāatbilst skaņas un izplūdes gāzu emisiju noteikumiem);

sakabes un stiprinājumu ierīcēm (piem., vilkšanas stieņi treileriem);

drošības jostu stiprinājumu punktiem un drošības jostām;

logiem, priekšējā stikla tīrītājiem, priekšējā stikla apskalotājiem, pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēmām.

Ir noteiktas līdzvērtīgas prasības starp dažām direktīvas daļām (riepas, apgaismes ierīces un gaismas signālierīces) un dažiem noteikumiem, ko izdevusi ANO Eiropas Ekonomikas komisija (ANO/EEK).

Iestādes, kas ES valstīs piešķir detaļu tipa apstiprinājumu, pieņem detaļu tipa apstiprinājumus, kas izsniegti saskaņā ar iepriekš minētajiem ANO/EEK noteikumiem.

No 31.12.2015. ar Regulu (ES) Nr. 168/2013 atceļ Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK.

KONTEKSTS

Regula (ES) Nr. 168/2013 stājās spēkā 2013. gada 22. martā. Ja ražotājs to pieprasa, ES valstu iestādes nedrīkst atteikt ES tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu jaunam transportlīdzekļa veidam, ja tas atbilst regulas prasībām. Tāpat tās nedrīkst aizliegt reģistrēt, laist tirgū vai nodot ekspluatācijā jaunu transportlīdzekli, kas ir atbilstošs. Regulu (ES) Nr. 168/2013 papildina 4 deleģētie un izpildes akti, kuros ir noteiktas pārbaužu procedūras un tehniskās specifikācijas.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 97/24/EK

18.8.1997.

17.12.1998.

OV L 226, 18.8.1997., 1.-454. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2002/51/EK

20.9.2002.

31.3.2003.

OV L 252, 20.9.2002., 20.-32. lpp.

Direktīva 2003/77/EK

10.9.2003.

3.9.2004.

OV L 211, 21.8.2003., 24.-48. lpp.

Direktīva 2005/30/EK

17.5.2005.

17.5.2006.

OV L 106, 27.4.2005., 17.-31. lpp.

Direktīva 2006/27/EK

28.3.2006.

31.12.2006.

OV L 66, 8.3.2006., 7.-15. lpp.

Direktīva 2006/72/EK

8.9.2006.

30.6.2007.

OV L 227, 19.8.2006., 43.-45. lpp.

Direktīva 2013/60/ES

11.12.2013.

30.6.2014.

OV L 329, 10.12.2013., 15.-38. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/24/EK (2002. gada 18. marts), kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/61/EEK (Oficiālais Vēstnesis L 124, 9.5.2002., 1.-44. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 168/2013 (2013. gada 15. janvāris) par divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (Oficiālais Vēstnesis L 60, 2.3.2013., 52.-128. ).

Pēdējā atjaunināšana: 23.07.2015

Top