Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mehāniskie transportlīdzekļi ar piekabēm: autobusu iekšējās apdares materiālu ugunsizturība (līdz 2014. g.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mehāniskie transportlīdzekļi ar piekabēm: autobusu iekšējās apdares materiālu ugunsizturība (līdz 2014. g.)

Šīs direktīvas mērķis ir saskaņot valstu tiesību aktus par autobusu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/28/EK (1995. gada 24. oktobris) par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību.

KOPSAVILKUMS

Ar šo direktīvu daļēji īsteno EK tipa apstiprinājuma procedūru, kas noteikta Padomes Direktīvā 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu. Tāpēc Direktīvas 70/156/EEK noteikumus par transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un tehniskajām vienībām piemēro Direktīvas 95/28/EK vajadzībām.

Ar šo direktīvu reglamentē tādos M3 kategorijas autobusos izmantoto materiālu ugunsizturību (uzliesmojamību, degšanas ātrumu un kušanas parametrus), kuros pārvadā vairāk par divdesmit diviem pasažieriem.

Šī direktīva neattiecas uz autobusiem stāvošu pasažieru pārvadāšanai vai izmantošanai pilsētas satiksmē.

Dalībvalstis nedrīkst noraidīt vai aizliegt transportlīdzekļa/detaļas EK tipa apstiprinājuma vai valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu, tā tirdzniecību, reģistrēšanu, nodošanu ekspluatācijā vai izmantošanu, ja tas atbilst šīs direktīvas prasībām.

Šo direktīvu atceļ ar Regulu (EK) Nr. 661/2009 no 2014. gada 1. novembra.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 95/28/EK

13.12.1995.

24.10.1999.

L 281, 23.11.1995.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Pievienošanās līgums

1.5.2004.

1.5.2004.

OV L 236, 23.9.2003.

Direktīva 2006/96/EK

1.1.2007.

1.1.2007.

OV L 363, 20.12.2006.

Direktīva 2013/15/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013.

Pēdējā atjaunināšana: 02.07.2014

Top