Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bīstami izstrādājumi, kas līdzinās pārtikas produktiem — patērētāju drošības garantēšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bīstami izstrādājumi, kas līdzinās pārtikas produktiem — patērētāju drošības garantēšana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 87/357/EEK par izstrādājumiem, kuri to maldinošā izskata dēļ apdraud patērētāju veselību vai drošību

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tā ir piemērojama izstrādājumiem, piemēram, kosmētikai un šķidriem mājsaimniecībai paredzētiem izstrādājumiem, kas nav ēdami, bet kuru forma, smarža, krāsa, izskats, iepakojums, marķējums vai izmēri var vedināt patērētājus uzskatīt tās par ēdamiem. Īpaši apdraudēti ir bērni, kuriem var rasties vēlme apēst šādus izstrādājumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Eiropas Savienības (ES) valstīm ir pienākums:
    • veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizliegtu tirgot, importēt, eksportēt un ražot izstrādājumus, uz kuriem attiecas direktīva;
    • pārbaudīt, vai to teritorijā netiek tirgoti šādi bīstami izstrādājumi;
    • izņemt no tirdzniecības jebkādus šādus izstrādājumus un informēt Eiropas Komisiju par izstrādājumu un par lēmuma pieņemšanas iemeslu.
  • Komisijai ir pēc iespējas ātrāk jāinformē visu pārējo ES valstu valdības par šo lēmumu.
  • ES valstu valdībām bija līdz 1989. gada 26. jūnijam, un pamatojoties uz Komisijas ziņojumu par direktīvas īstenošanu, jāizlemj, vai direktīva būtu jāattiecina arī uz citiem bīstamiem izstrādājumiem.

2001. gada 3. decembrī ES valstu valdības un Eiropas Parlaments vienojās par direktīvu par produktu vispārēju drošību, kas liek ražotājiem pirms produktu laišanas tirdzniecībā nodrošināt, ka tie ir droši.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1987. gada 26. jūnija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1989. gada 26. jūnijam.

KONTEKSTS

2011. gada martā pieņemtā atzinumā Patērētāju drošības zinātniskā komiteja norādīja, ka pastāv neliels risks, ka bērni vai veci cilvēki varētu akūti saindēties, nejauši apēdot kosmētikas izstrādājumus. Saistībā ar saimniecības precēm ir nedaudz palielinājies smagāka iznākuma risks. Papildus tam trūkst konkrētu datu par tādu patēriņa preču nejaušu apēšanu, kas līdzinās pārtikai un/vai kam piemīt īpašības, kas var patikt bērniem.

AKTS

Padomes Direktīva 87/357/EEK (1987. gada 25. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz izstrādājumiem, kuri to maldinošā izskata dēļ apdraud patērētāju veselību vai drošību (OV L 192, 11.7.1987., 49.–50. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/95/EK (2001. gada 3. decembris) par produktu vispārēju drošību (OV L 11, 15.1.2002., 4.–17. lpp.)

Direktīvas 2001/95/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 01.08.2016

Top