Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Augļu džemi un saldināts kastaņu biezenis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Augļu džemi un saldināts kastaņu biezenis

Uz augļu džemu un saldināta kastaņu biezeņa sastāvu un etiķetēm attiecas īpaši noteikumi par to augļu un cukura saturu, atlikuma sēra dioksīda saturu un citām atļautām piedevām.

AKTS

Padomes Direktīva 2001/113/EK (2001. gada 20. decembris), kas attiecas uz cilvēku uzturam paredzētiem augļu džemiem, želejām un marmelādēm un saldinātu kastaņu biezeni [Skatīt grozošo(-os) aktu(-us)].

KOPSAVILKUMS

Šī direktīva ir piemērojama šādiem produktiem: džems, augstākā labuma džems, želeja, augstākā labuma želeja, marmelāde, želejas marmelāde un saldināts kastaņu biezenis.

Šī direktīva neattiecas uz produktiem, kas paredzēti konditorejas izstrādājumu, mīklas izstrādājumu un cepumu ražošanai.

Attiecīgie produkti ir definēti, pamatojoties uz to sastāvu, lai nodrošinātu, ka produktu nosaukumus pareizi lieto tirdzniecībā un lai netiktu maldināti patērētāji.

Produktu nosaukumus papildina ar norādi par izmantoto augļu veidu vai veidiem, norādot tos izmantoto izejvielu svara dilstošā secībā. Tomēr produktiem, kas ražoti no trīs vai vairāku veidu augļiem, norādi par izmantoto augļu veidiem var aizstāt ar vārdiem augļu maisījums vai tamlīdzīgu formulējumu, vai ar izmantoto augļu veidu skaitu.

Papildus tam džema, želejas, marmelādes un saldināta kastaņu biezeņa etiķetēs norāda šādu informāciju:

  • augļu saturs uz 100 gramiem produkta;
  • kopējais cukura saturs, ja uz etiķetes nav informācijas par uzturvērtību attiecībā uz cukuru atbilstīgi Direktīvai 90/496/EEK;
  • atlikuma sēra dioksīda saturs, ja tas ir lielāks par 10 mg/kg.

Direktīvas II pielikumā ir sniegts atļauto piedevu saraksts, piemēram, medus, cukurs, augļu sula un noteikti alkoholiskie dzērieni.

Dalībvalstis nedrīkst kavēt šīs direktīvas noteikumiem atbilstošu produktu tirdzniecību.

Priekšvēsture

Šī direktīva ir daļa no programmas ar mērķi vienkāršot vairākas vertikālās direktīvas par pārtikas produktiem. Tajā ir ņemta vērā direktīva par pārtikas produktu marķēšanu un reklāmu.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2001/113/EK

12.1.2002.

11.7.2003.

OV L 10, 12.1.2002.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2004/84/EK

12 .7.2004.

-

OV L 219, 19.6.2004.

Regula (EK) Nr. 1182/2007

6.11.2007.

-

OV L 273, 17.10.2007.

Direktīvas 2001/113/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1021/2013, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/4/EK un 2000/36/EK un Padomes Direktīvas 2001/111/EK, 2001/113/EK un 2001/114/EK attiecībā uz Komisijai piešķiramajām pilnvarām [Oficiālais Vēstnesis L 287, 29.10.2013.].

Šī regula saskaņo esošās Komisijas ieviešanas pilnvaras, kas paredzētas piecās t. s. brokastu direktīvās, ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 290. pantu, kas ļauj Komisijai pieņemt deleģētos tiesību aktus.

Pēdējā atjaunināšana: 30.04.2014

Top