Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktori un lauksaimniecības vai mežsaimniecības tehnika - bremzes

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktori un lauksaimniecības vai mežsaimniecības tehnika - bremzes

Lai palielinātu darba un satiksmes drošību, šajā direktīvā ir paredzēti noteikumi un nosacījumi, lai traktoru tipa apstiprinājumu piešķiršanas procedūru varētu attiecināt uz bremžu iekārtām.

AKTS

Padomes Direktīva 76/432/EEK (1976. gada 6. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru bremžu iekārtām.

KOPSAVILKUMS

Darbības joma

Šī direktīva attiecas uz traktoriem, kuri aprīkoti ar pneimatiskām riepām un kuriem ir divas asis, un kuru maksimālais projektētais ātrums ir no 6 līdz 40 km/h.

ES valstis nedrīkst atteikt traktora EK vai valsts tipa apstiprinājumu, atsaucoties uz traktora bremžu iekārtām, ja minētās iekārtas atbilst direktīvas I-IV pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām. Tas pats attiecas uz šādu traktoru reģistrēšanu, pārdošanu, nodošanu ekspluatācijā un lietošanu.

Pielikumu saturs:

  • I pielikums: definīcijas, pieteikums EK tipa apstiprinājumam, EK tipa apstiprinājums, uzbūves un montāžas prasības;
  • II pielikums: bremžu testi un bremžu iekārtu darbības rādītāji;
  • III pielikums: atsperu bremzes;
  • IV pielikums: stāvbremzes ar bremžu cilindru mehānisko bloķētāju (bloķētāju piedziņa);
  • V pielikums: tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs.

Pielāgošana tehnikas attīstībai

Grozījumi, kas bija nepieciešami, lai pielikumus pielāgotu tehnikas attīstībai, tika pieņemti saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Direktīvā 74/150/EEK, ko pēc tam atcēla un aizstāja ar Direktīvu 2003/37/EK.

Atcelšana

Ar Regulu (ES) Nr. 167/2013 (2013. gada 5. februāris) atceļ Direktīvu 76/432/EEK un Direktīvu 2003/37/EK no 1.1.2016.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 76/432/EEK

8.5.1976.

1.1.1977.

OV L 122, 8.5.1976.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 82/890/EEK

31.12.1982.

21.6.1984.

OV L 378, 31.12.1982.

Direktīva 96/63/EK

25.10.1996.

1.10.1997.

OV L 253, 5.10.1996.

Direktīva 97/54/EK

30.10.1997.

22.9.1998.

OV L 277, 10.10.1997.

Atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 (2013. gada 5. februāris) par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (Oficiālais Vēstnesis L 60, 2.3.2013.).

Pēdējā atjaunināšana: 30.06.2014

Top