Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktori un lauksaimniecības vai mežsaimniecības tehnika - aizmugurē piemontētas aizsardzības iekārtas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktori un lauksaimniecības vai mežsaimniecības tehnika - aizmugurē piemontētas aizsardzības iekārtas

Eiropas Savienība saskaņo tehniskās prasības attiecībā uz aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes riteņtraktoriem. Šādi tā piedalās Kopienas tipa apstiprinājuma procedūras īstenošanā, kas tika ieviesta saskaņā ar Direktīvu 74/150/EEK un vēlāk atcelta un aizstāta ar Direktīvu 2003/37/EK.

AKTS

Padomes Direktīva 86/298/EK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem [Skatīt grozošos aktus].

KOPSAVILKUMS

Šī direktīva attiecas uz traktoriem, kuriem ir šādi raksturlielumi:

  • maksimālais klīrenss ir 600 mm;
  • minimālais šķērsbāzes platums uz tilta, uz kura uzstādītas visplatākās pieļaujamās riepās, ir mazāks par 1150 mm;
  • pašmasa pārsniedz 600 kg.

Katra dalībvalsts piešķir detaļas tipa apstiprinājumu visiem aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijas tipiem kopā ar to stiprinājumu pie traktora, ja tie atbilst direktīvas pielikumos izklāstītajām konstrukcijas un testēšanas prasībām. Pēc tam tiek izsniegta EK detaļas apstiprinājuma zīme.

Dalībvalstis nedrīkst aizliegt laist tirgū traktoru un noraidīt tā EK vai valsts apstiprinājumu, ja tas atbilst šīs direktīvas prasībām.

Dalībvalstu kompetentās iestādes cita citu informē par jebkādiem pasākumiem, ko tās veikušas, lai nodrošinātu aizsargkonstrukciju atbilstību tipam, par kuru izsniegts detaļas tipa apstiprinājums. Gadījumos, kad konstatēti nopietni un atkārtoti atbilstības neievērošanas gadījumi, tās pat var anulēt EK detaļas tipa apstiprinājumu.

Direktīva tiks grozīta, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai.

Direktīvu 86/298/EK atceļ ar Regulu (ES) Nr. 167/2013, kas stājas spēkā ar 2016. gada 1. janvāri.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 86/298/EEK

2.6.1986.

2.6.1988.

OV L 186, 8.7.1986.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 89/682/EEK

4.1.1990.

3.1.1991.

OV L 398, 30.12.1989.

Pievienošanās līgums

1.1.1995.

-

OV C 241, 29.8.1994.

Direktīva 2000/19/EK

4.5.2000.

30.6.2001.

OV L 94, 14.4.2000.

Pievienošanās līgums

1.5.2004.

1.5.2004.

OV L 236, 23.9.2003.

Direktīva 2005/67/EK

8.11.2005.

-

OV L 273, 19.10.2005.

Direktīva 2006/96/EK

1.1.2007.

1.1.2007.

OV L 363, 20.12.2006.

Direktīva 2010/22/ES

30.4.2010.

30.4.2011.

OV L 91, 10.4.2010.

Direktīva 2013/15/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013.

Direktīvas 86/298/EEK turpmākie grozījumi un labojumi tika iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējā atjaunināšana: 02.07.2014

Top