Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES tiesību aktos paredzēto pienākumu neizpilde

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES tiesību aktos paredzēto pienākumu neizpilde

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 259. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 260. pants

KĀDS IR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 258.–260. PANTA MĒRĶIS?

Šajos pantos ir izklāstītas juridiskās procedūras, kuras jāievēro, ja Eiropas Komisija vai kādas ES valsts valdība uzskata, ka kāda konkrēta ES valsts nepilda savus līgumā paredzētos pienākumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES pienākumu neizpildes iemesli var būt šādi:
  • likumdošanas vai administratīvi lēmumi vai prakse;
  • pozitīva rīcība (tādu pasākumu pieņemšana, kas ir pretrunā ES tiesību aktiem, vai arī atteikšanās atcelt esošos pasākumus, kas ir pretrunā ES tiesību aktiem);
  • negatīva rīcība (kavēšanās ieviest ES tiesību aktus vai arī informācijas nesniegšana Komisijai par sasniegto progresu).
 • Tiesvedību:
  • parasti ierosina Komisija, taču to var ierosināt arī ES valsts;
  • vērš pret ES valsti pat tad, ja par konstatēto neizpildi ir atbildīga valdība, parlaments, federālās vai reģionālās iestādes.
 • Komisija vispirms aicina attiecīgo ES valsti sniegt atbildi uz apsūdzībām Eiropas tiesību aktu pārkāpšanā. Pamatojoties uz sniegto atbildi, Komisija pieņem atzinumu un vai nu slēdz lietu, vai arī norāda uz izmaiņām, kas valstij ir jāveic. Šo procesu var ierosināt arī cita ES valsts, informējot par to Komisiju.
 • Ja attiecīgā ES valsts attiecīgajā laikposmā neievēro Komisijas atzinumu, Komisija vai arī cita ES valsts, kas ierosinājusi procedūru, var iesniegt lietu izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā.
 • Ja Komisija iesūdz kādu ES valsti Tiesā par to, ka tā nav ziņojusi par valsts pasākumiem, kas paredzēti ES tiesību aktu īstenošanai, tā var aicināt Tiesu piemērot finansiālas sankcijas.
 • Tiesa var uzdot ES valstij, kura pārkāpj Eiropas tiesību aktus, veikt noteiktus pasākumus.
 • Ja Komisija uzskata, ka attiecīgā valsts nepilda Tiesas spriedumu, tā var atkārtoti iesniegt lietu Tiesā, norādot, kāda apmēra sodanauda būtu jāmaksā.
 • Ja Tiesa konstatē, ka spriedums vēl aizvien netiek pildīts, tā var piemērot sodanaudu un/vai kavējuma naudu.

PAMATDOKUMENTS

Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pants (OV C 202, 7.6.2016., 160.–161. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību 259. pants (OV C 202, 7.6.2016., 161. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību 260. pants (OV C 202, 7.6.2016., 161. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.07.2016

Top