Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Migrācija un attīstība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Migrācija un attīstība

Migrācija ir atzīta par iedarbīgu, taču arī problemātisku attīstības virzītājspēku gan izcelsmes valstīs, gan galamērķa valstīs. Šo globālo fenomenu nevar risināt ES viena pati, tāpēc ES veido dialogu ar partnervalstīm, tostarp izcelsmes valstīm un tranzītvalstīm, lai identificētu kopīgas intereses un problēmas.

AKTS

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai. Migrācijas un attīstības saikne: daži konkrēti partnerattiecību virzieni starp ES un jaunattīstības valstīm (COM(2005) 390 galīgā redakcija, 1.9.2005.).

KOPSAVILKUMS

Migrācija ir atzīta par iedarbīgu, taču arī problemātisku attīstības virzītājspēku gan izcelsmes valstīs, gan galamērķa valstīs. Šo globālo fenomenu nevar risināt ES viena pati, tāpēc ES veido dialogu ar partnervalstīm, tostarp izcelsmes valstīm un tranzītvalstīm, lai identificētu kopīgas intereses un problēmas.

Šajā Komisijas paziņojumā ir izklāstītas praktiskas idejas, lai palīdzētu nodrošināt, ka migrācija no trešām valstīm pozitīvi ietekmē šo valstu attīstību un pēc iespējas efektīvāk mazina nabadzību. Šīs idejas ietver:

PĀRVEDUMI (2. PIELIKUMS UN 3. PIELIKUMS)

Nauda, ko migrējošie darba ņēmēji nosūta uz mājām, (pārvedumi) veido lielāku jaunattīstības valstu ienākumu daļu nekā ārvalstu attīstības palīdzība, ko sniedz valdības un aģentūras (piemēram, Unicef). Kaut arī šī privātā nauda neaizstāj ārvalstu attīstības palīdzību, tā arī sekmē attīstību.

Ierosinātās darbības

  • Izstrādāt lētus, ātrus un drošus veidus, kā pārvest migrējošo darba ņēmēju nopelnīto naudu uz viņu izcelsmes valstīm. To var veicināt, nodrošinot, ka ES uzņēmumiem, kas nodarbojas ar naudas pārskaitīšanu, tiek piemēroti stingri noteikumi.
  • Veicināt finanšu starpniecību, vienkāršojot partnerattiecības starp mikrofinanšu iestādēm un tradicionālajām finanšu iestādēm. Tas varētu palīdzēt uzlabot piekļuvi banku un finanšu pakalpojumiem jaunattīstības valstīs.

DIASPORU IESAISTĪŠANA VALSTS ATTĪSTĪBĀ (4. PIELIKUMS)

Vēsturiski diasporām (ārvalstīs dzīvojošu migrantu grupas) ir bijusi liela nozīme viņu izcelsmes valsts attīstības veicināšanā. Papildus iepriekš aprakstītajiem pārvedumiem Komisija uzskata, ka diasporu iesaistīšana ir potenciāls attīstības virzītājspēks.

Ierosinātās darbības

  • Atbalsts jaunattīstības valstīm diasporu apzināšanā un kontaktu veidošanā.
  • Izveidot diasporā pieejamo prasmju datubāzes, kur varētu reģistrēties ieinteresēti diasporu dalībnieki.
  • Identificēt galvenos kontaktpunktus starp dažādajām organizācijām, kuras pārstāv diasporas.

CIRKULĀRĀ MIGRĀCIJA UN ATGRIEŠANĀS MĀJĀS (5. PIELIKUMS)

Komisija norāda, ka tad, kad migranti atgriežas mājās, pat ja tas notiek tikai īslaicīgi, viņi izplata savas prasmes, zinātību un/vai kultūras attieksmi. Tādējādi cirkulārā migrācija un atgriešanās var palīdzēt mazināt intelektuālā darbaspēka emigrāciju (kad emigrē kvalificēti/inteliģenti cilvēki).

Ierosinātās darbības

  • Piešķirt prioritāti turpmākai tādu darba ņēmēju pagaidu nodarbinātībai, kuri jau ir strādājuši darbaspēka migrācijas shēmās un kuri ir atgriezušies mājās pēc līguma beigām.
  • Aplūkot tādus aspektus kā pensiju tiesību pārvedamība.
  • Apsvērt veidus, kā nodrošināt, ka profesionāļi, kuri ir strādājuši ES, var saglabāt kontaktus ar saviem bijušajiem kolēģiem un brīvprātīgi atgriezties mājās, un veiksmīgi reintegrēties.

CĪŅA PRET INTELEKTUĀLĀ DARBASPĒKA EMIGRĀCIJAS NEGATĪVO IETEKMI (6. PIELIKUMS)

Migrācija var radīt kvalifikāciju trūkumu izcelsmes valstīs, piemēram, medicīnas nozarē.

Ierosinātās darbības:

  • Ierobežot darbā pieņemšanu valstīs un nozarēs, kur ir kvalifikāciju trūkums.
  • Nodarbināt kvalificētus profesionāļus no jaunattīstības valstīm ārvalstu finansētos projektos uz vietas.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Vispārējā pieeja migrācijai un mobilitātei (COM(2011) 743 galīgā redakcija, 18.11.2011.).

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Migrācijas ietekmes palielināšana uz attīstību - ES ieguldījums ANO Augsta līmeņa dialogā un turpmākie soļi pretim attīstības un migrācijas saiknes paplašināšanai (COM(2013) 292 final, 21.5.2013.).

Pēdējā atjaunināšana: 16.09.2014

Top