Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pagaidu ceļošanas dokuments (PCD)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pagaidu ceļošanas dokuments (PCD)

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 96/409/KĀDP par pagaidu ceļošanas dokumenta izveidošanu

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

  • Ar to izveido standarta paraugu pagaidu ceļošanas dokumentam (PCD), kuru var izdot gadījumā, ja ES pilsoņa pase ir pazaudēta, iznīcināta, nozagta vai uz laiku nav pieejama.
  • Tas paredz PCD izdošanu ES pilsoņiem vienam braucienam uz viņu izcelsmes ES valsti, uz viņu pastāvīgās dzīvesvietas valsti vai, izņēmuma kārtā, uz citu galamērķi (ES teritorijā vai ārpus tās).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šis lēmums neattiecas uz pasēm, kurām beidzies derīguma termiņš; tas attiecas tikai uz gadījumiem, kad ceļošanas dokuments ir pazaudēts, nozagts vai iznīcināts vai uz laiku nav pieejams.

PCD iegūšana

ES valstu vēstniecības un konsulāti izdod PCD šādos gadījumos:

  • saņēmējs ir ES valsts pilsonis, kura pase vai ceļošanas dokuments ir pazaudēts, nozagts, iznīcināts vai uz laiku nav pieejams;
  • pieteikuma iesniedzējs atrodas tādas valsts teritorijā, kur nav pieejama viņa izcelsmes ES valsts vēstniecība vai konsulāts, kas varētu izdot ceļošanas dokumentu, vai kur attiecīgā ES valsts nav citādi pārstāvēta;
  • ir saņemta atļauja no pieteikuma iesniedzēja izcelsmes valsts iestādēm.

Lai saņemtu PCD, pieteikuma iesniedzējam jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kas kopā ar jebkādām apstiprinātām personu un tautību apliecinošu dokumentu fotokopijām jānosūta pieteikuma iesniedzēja izcelsmes valsts norādītajai iestādei.

Maksas un nodevas

ES valsts, kas izdod PCD, iekasē no pieteikuma iesniedzēja tādas pašas maksas un nodevas, kādas tā parasti iekasē par pagaidu pases izdošanu. Pieteikuma iesniedzējs, kuram nepietiek līdzekļu, lai segtu citus ar vietējām izmaksām saistītos izdevumus, vajadzības gadījumā saņem nepieciešamos līdzekļus atbilstoši viņa izcelsmes valsts norādījumiem saskaņā ar Lēmumu 95/553/EK (kuru no 2018. gada 1. maija atcels ar Direktīvu (ES) 2015/637.

Derīguma termiņš

Lai nodrošinātu, ka pilsoņi var atgriezties noteiktā vietā, PCD jābūt derīgam nedaudz ilgāk par minimālo laikposmu, kas vajadzīgs braucienam, kuram to izdod. Aprēķinot šo laikposmu, ir jāņem vērā laiks, kas nepieciešams nakšņošanai, un laiks, kas vajadzīgs, lai veiktu pārsēšanos.

Drošības pasākumi

Lēmuma III pielikumā ir aprakstīti ar PCD saistītie drošības pasākumi. Tie ietver tādus aspektus kā izmantojamā papīra un numerācijas sistēmas veids, kā arī to, kādā veidā ir jāuzspiež izdevēja iestādes zīmogs.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Dalībvalstu valdību pārstāvju padomes lēmums 96/409/KĀDP (1996. gada 25. jūnijs) par pagaidu ceļošanas dokumenta ieviešanu (OV L 168, 6.7.1996., 4.–11. lpp.)

Lēmuma 96/409/KĀDP turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes sanāksmē pieņemtais dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums 95/553/EK (1995. gada 19. decembris) par Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās (OV L 314, 28.12.1995., 73.–76. lpp.)

Padomes Direktīva (ES) 2015/637 (2015. gada 20. aprīlis) par koordinācijas un sadarbības pasākumiem, ar ko veicina nepārstāvēto Savienības pilsoņu konsulāro aizsardzību trešās valstīs, un ar ko atceļ Lēmumu 95/553/EK (OV L 106, 24.4.2015., 1.–13. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.08.2016

Top