Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, laba ražošanas prakse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, laba ražošanas prakse

KOPSAVILKUMS

Komisijas Regula (EK) Nr. 2023/2006 par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par labu ražošanas praksi (LRP)* materiāliem un izstrādājumiem, kam paredzēts nonākt saskarē ar pārtiku.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Šis tiesību akts attiecas uz visām nozarēm un visiem materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmiem.
 • Uzņēmumi:
  • gādā par atbilstību labai ražošanas praksei;
  • panāk, īsteno un nodrošina efektīvas un dokumentētas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas* ievērošanu;
  • izveido un uztur efektīvu kvalitātes kontroles sistēmu;
  • iekārto un ved piemērotu dokumentāciju uz papīra vai elektroniskā formā attiecībā uz specifikācijām, ražošanas formulām un apstrādi, kas attiecas uz gatavā izstrādājuma un dažādu ražošanas darbību nekaitīgumu.
 • Laba ražošanas prakse attiecas uz objektiem, piemēram, konteineriem, iepakojumu, papīru, kartonu, tinti un līmi, kas var nonākt saskarē ar pārtiku.
 • Ieviešot kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, rēķinās ar:
  • personāla zināšanām un prasmēm un telpu un iekārtu organizāciju;
  • uzņēmēja darbības apjomu, lai tās nebūtu par lieku slogu uzņēmumam.
 • Kvalitātes kontroles sistēmas ietver:
  • labas ražošanas prakses īstenošanas un sasniegšanas uzraudzību;
  • jebkādu nepieciešamajiem standartiem neatbilstošu pasākumu identificēšanu un novēršanu.
 • Regulas grozījumā (Regula (EK) Nr. 282/2008) ir izklāstīta īpaša kvalitātes nodrošināšanas sistēma pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2008. gada 1. augusta.

GALVENIE TERMINI

* Laba ražošanas prakse: tie kvalitātes nodrošināšanas aspekti, ar kuriem panāk, ka materiāli un izstrādājumi atbilst kvalitātes standartiem, neapdraud cilvēku veselību vai neizraisa nepieņemamas pārmaiņas pārtikas sastāvā.

* Kvalitātes nodrošināšanas sistēma: organizēto un dokumentēto pasākumu kopsumma, ar kuriem panāk, lai materiāliem un izstrādājumiem būtu vajadzīgā kvalitāte.

AKTS

Komisijas Regula (EK) Nr. 2023/2006 (2006. gada 22. decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi (OV L 384, 29.12.2006., 75.–78. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2023/2006 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.05.2016

Top