Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pasākumi klasiskā cūku mēra kontrolei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pasākumi klasiskā cūku mēra kontrolei

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Direktīva 2001/89/EK — klasiskā cūku mēra kontrole

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir izveidot pasākumus, lai ar ātru atklāšanu, izolāciju un nokaušanu kontrolētu un apkarotu klasisko cūku mēri, kas ir ļoti lipīga un nāvējoša cūku slimība.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas Savienības (ES) valstīm ir jānodrošina, ka par iespējamiem un apstiprinātiem klasiskā cūku mēra uzliesmojumiem tiek paziņots kompetentajai valsts iestādei un ka tiek veikta izmeklēšana.

Iespējamie uzliesmojumi

Kad ir aizdomas par iespējamu slimības uzliesmojumu, ir nekavējoties jāveic izmeklēšana. Ja slimības iespējamo klātbūtni saimniecībā nevar izslēgt, tad saimniecībai ir jānosaka oficiāla uzraudzība un:

 • visas cūkas ir jāizolē, kā arī jāizveido saraksts ar cūkām, kas ir slimas, mirušas vai varētu būt inficētas, un nevienu cūku nedrīkst ievest saimniecībā vai izvest no tās;
 • bez kompetentās iestādes izsniegtas atļaujas no saimniecības nedrīkst izvest cūku liemeņus, cūku izcelsmes produktus vai citus materiālus, piemēram, instrumentus, kas var pārnest cūku mēri;
 • personu un transporta līdzekļu iekļūšana saimniecībā vai izkļūšana no tās drīkst notikt tikai ar atļauju;
 • ieejas un izejas dezinficē, un tāpat dezinficē visus transporta līdzekļus pirms izbraukšanas.

Apstiprināti uzliesmojumi

Kad ir oficiāli apstiprināts cūku mēra uzliesmojums saimniecībā, ir jāpiemēro šādi papildu pasākumi:

 • visas cūkas nekavējoties jānonāvē;
 • jāpaņem paraugi, lai varētu konstatēt, kādā veidā slimība iekļuva saimniecībā;
 • cūku liemeņi jāpārstrādā oficiālā uzraudzībā;
 • pirms pasākumu veikšanas nokauto un iespējami inficēto cūku gaļa, sperma, olšūnas un embriji ir pēc iespējas jāizseko un jāiznīcina;
 • vielas un materiāli, kas var būt inficēti, jāpakļauj apstrādei vai jāiznīcina;
 • slimības skartās ēkas ir jādezinficē vai jāapstrādā.

Aizsardzības un uzraudzības zonas

 • Tiklīdz ir apstiprināts klasiskā cūku mēra uzliesmojums, kompetentā iestāde izveido aizsardzības zonu vismaz 3 kilometru rādiusā ap slimības skarto saimniecību, kas, savukārt, pati iekļauta uzraudzības zonā 10 kilometru rādiusā, un tāpat piemēro šādus pasākumus:
  • cūku pārvietošana ir aizliegta ar dažiem izņēmumiem;
  • transporta līdzekļi un aprīkojums ir jānotīra, jādezinficē un jāapstrādā;
  • nekādus citus mājdzīvniekus nedrīkst ievest zonā vai izvest no tās bez atļaujas (uzraudzības zonā šis noteikums ir spēkā pirmajās 7 dienās);
  • par beigtām vai slimām cūkām ir nekavējoties jāziņo;
  • cūkas nedrīkst ievest vai izvest vismaz 30 dienas (uzraudzības zonā 21 dienu) pēc tīrīšanas un dezinfekcijas; pēc šī termiņa beigām cūkas drīkst vest nokaušanai vai pārstrādei;
  • sperma, olšūnas un embriji ir jāizolē;
  • visām personām, kas iekļūst cūku saimniecībās vai izkļūst no tām, ir jāievēro atbilstoši higiēnas pasākumi.
 • Ja notiek slimības uzliesmojums kautuvē vai transporta līdzeklī, iespējami inficētie dzīvnieki ir jānonāvē. Jaunus dzīvniekus nedrīkst ievest 24 stundas pēc dezinfekcijas, un iespējami inficēto dzīvnieku liemeņi, subprodukti un dzīvnieku izcelsmes atkritumi ir jāpārstrādā oficiālā uzraudzībā.

Savvaļas cūkas *

 • Tiklīdz apstiprināts savvaļas cūku saslimšanas gadījums, valsts ekspertu grupa nosaka inficēto zonu un veicamos pasākumus. Cūku saimniecībām inficētajā zonā ir jānodrošina uzraudzība un cūkas jāizolē no savvaļas cūkām.
 • ES valstis 90 dienās iesniedz Eiropas Komisijai klasiskā cūku mēra apkarošanas plānu, ieskaitot norādījumus medniekiem un metodes liemeņu iznīcināšanai. Komisijai un citām ES valstīm reizi sešos mēnešos nosūta progresa ziņojumu.

Vakcinācija

Vakcīnu izmantošana parasti ir aizliegta, bet valstis var iesniegt Komisijai ārkārtas vakcinācijas plānus.

Ārkārtas rīcības plāni

Katra ES valsts izstrādā ārkārtas rīcības plānu klasiskā cūku mēra uzliesmojuma gadījumā, un valstij ir jāspēj nekavējoties izveidot pilnībā funkcionējošu valsts slimības kontroles centru uzliesmojumu gadījumā.

Pārtikas atkritumi

ES valstīm ir jānodrošina, ka pārtikas atkritumi netiek izbaroti cūkām.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

 • Tā ir piemērojama kopš 2001. gada 1. decembra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2002. gada 31. oktobrim.
 • Šī direktīva ir atcelta ar Regulu (ES) 2016/429, kas stāsies spēkā no 2021. gada 21. aprīļa.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Savvaļas cūkas: cūkas, kas netiek turētas vai audzētas saimniecībā.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2001/89/EK (2001. gada 23. oktobris) par Kopienas pasākumiem klasiskā cūku mēra kontrolei (OV L 316, 1.12.2001., 5.–35. lpp.)

Direktīvas 2001/89/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 06.12.2016

Top