Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sacensībām paredzēti zirgi un ēzeļi — tirdzniecības noteikumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sacensībām paredzēti zirgi un ēzeļi — tirdzniecības noteikumi

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 90/428/EEK par tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un par piedalīšanās nosacījumiem sacensībās

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

  • Ar šo direktīvu izveido noteikumus attiecībā uz ES iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, t. i., mājdzīvniekiem, kas pieder pie zirgu vai ēzeļu sugām, vai to krustojumiem (mūļi un zirgēzeļi), kas paredzēti sacensībām.
  • Šo noteikumu mērķis ir novērst šķēršļus tirdzniecībā ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, likvidējot atšķirības starp noteikumiem, kas reglamentē piekļuvi sacensībām dažādās ES valstīs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo direktīvu izveido noteikumus attiecībā uz tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un par piedalīšanās nosacījumiem sacensībās ES.

Sacensību veids

Termins “sacensības” nozīmē jebkuras jāšanas sacensības, ieskaitot zirgu skriešanās sacīkstes, šķēršļu pārvarēšanu, sacensības, iejādi, sacensības, kas paredzētas zirgvilkmes transportlīdzekļiem, un paraugdemonstrējumus.

Piedalīšanās sacensībās

Sacensību noteikumi nedrīkst radīt diskrimināciju , pamatojoties uz zirgu dzimtas dzīvnieku izcelsmes vietu vai reģistrācijas vietu ES. Jo īpaši pret zirgu dzimtas dzīvniekiem no visām ES valstīm ir jāizturas vienādi saistībā ar:

  • prasībām attiecībā uz dalību sacensībās;
  • sacensību tiesāšanu;
  • naudas balvu vai peļņu, ko iegūst no sacensībām.

Tomēr šis pienākums, organizējot pasākumus, neietekmē:

  • sacensības, kas paredzētas šķirnes uzlabošanas nolūkā īpašā ciltsgrāmatā reģistrētiem zirgu dzimtas dzīvniekiem;
  • reģionālas sacensības, lai atlasītu zirgu dzimtas dzīvniekus;
  • vēsturiskus vai tradicionālus pasākumus.

ES valstīm ir tiesības rezervēt konkrētu procentu no naudas balvas vai peļņas, lai garantētu ciltsdarba attīstību un uzlabošanu valstī, kurā notiek sacensības.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1990. gada 17. jūlija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1991. gada 1. jūlijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 90/428/EEK (1990. gada 26. jūnijs) par tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un par piedalīšanās nosacījumiem sacensībās (OV L 224, 18.8.1990., 60.–61. lpp.)

Direktīvas 90/428/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas lēmums 92/216/EEK (1992. gada 26. marts) par datu vākšanu attiecībā uz zirgu sacīkstēm, kā minēts Padomes Direktīvas 90/428/EEK 4. panta 2. punktā (OV L 104, 22.4.1992., 77. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 25.07.2016

Top