Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Noteiktiem ieročiem un militārajam ekipējumam paredzēto ievedmuitas nodokļu atlikšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Noteiktiem ieročiem un militārajam ekipējumam paredzēto ievedmuitas nodokļu atlikšana

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 150/2003 par noteiktiem ieročiem un militārajam ekipējumam paredzēto ievedmuitas nodokļu atlikšanu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Šīs regulas mērķis ir atlikt noteiktiem ieročiem un militārajam ekipējumam paredzētos ievedmuitas nodokļus, lai ļautu ES valstu iestādēm, kuras ir atbildīgas par aizsardzību, iegādāties pasaulē labākos pieejamos militāros materiālus.

Šo tiesību aktu piemēro tikai izstrādājumiem, ko ES valstīs ieved par aizsardzību atbildīgās iestādes vai citas iestādes šo iestāžu vārdā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Nodokļu atlikšana

Ar šo regulu atliek kopējā muitas tarifa nodokļus, ar kuriem apliek ieročus un militāros materiālus, ar nosacījumu, ka attiecīgās preces izmanto ES valstu bruņotie spēki vai tās tiek izmantotas bruņoto spēku vārdā, piemēram:

  • ES valstu teritoriālās vienotības aizsardzībai;
  • piedaloties starptautiskās miera uzturēšanas operācijās;
  • citiem mērķiem, piemēram, ES pilsoņu aizsardzībai.

Regulas I pielikumā ir uzskaitīti izstrādājumi, kuriem piemērojams šāds atbrīvojums. Jebkādiem materiāliem, kas nav uzskaitīti regulā un tās pielikumos, piemēro muitas nodokļus, pat ja tos importē ES valsts bruņotie spēki.

Sarakstā iekļautie izstrādājumi

Izstrādājumi, kuriem atliek nodokļus, ir ieroči un munīcija, tai skaitā to detaļas un piederumi, noteiktas retas gāzes, sprāgstvielas, detonatori, noteikti fotomateriāli un noteikti ķīmiski produkti.

Šī regula arī attiecas uz tādu importētu rezerves daļu, sastāvdaļu vai kompleksu daļu muitas nodokļu atlikšanu, kuras paredzēts iekļaut pielikumos uzskaitītajos izstrādājumos vai tos aprīkot, vai kuras vajadzīgas, lai pārbaudītu sarakstā iekļautos izstrādājumus vai mācītu ar tiem darboties.

Privāti uzņēmumi

ES nodibinātiem privātiem uzņēmumiem ir atļauts importēt šādus izstrādājumus bez nodokļu piemērošanas ar nosacījumu, ka tie ražo attiecīgo militāro aprīkojumu un ka galaprodukti tiks piegādāti par aizsardzību ES valstīs atbildīgajām iestādēm. Jebkādiem citiem lietojuma veidiem piemēro muitas nodokļus.

PROCEDŪRAS UN KONTROLE

Sertifikāts

Pieprasījumam laist brīvā apgrozībā šādus izstrādājumus jāpievieno tās ES valsts kompetentās iestādes izsniegts sertifikāts, kuras bruņotajiem spēkiem šie izstrādājumi paredzēti.

Šī sertifikāta paraugs ir norādīts regulas III pielikumā. Sertifikāts kopā ar izstrādājumiem, uz kuriem tas attiecas, jāiesniedz ievedējas ES valsts muitas dienestiem.

Militārais noslēpums

Lai nodrošinātu militāro noslēpumu, ir noteikta īpaša administratīva procedūra nodokļu atlikšanas iespēju piešķiršanai — sertifikātu var izsniegt par valsts aizsardzību atbildīgās iestādes, nevis parastie muitas dienesti. Par to iestādes attiecīgi jāinformē.

Muitas uzraudzība

Attiecīgajiem izstrādājumiem piemēro gala izmantojuma nosacījumus, kas noteikti ES muitas kodeksā, t. i., to izmantošana tiks uzraudzīta. Gala izmantojuma muitas uzraudzība beidzas trīs gadus pēc datuma, kad izstrādājumi laisti brīvā apgrozībā.

Muitas uzraudzības vajadzībām kompetentajai iestādei, kura izdevusi sertifikātu vai izmanto attiecīgos izstrādājumus, jāpaziņo savas valsts muitas iestādēm par jebkādām atkāpēm izstrādājumu izmantošanā no tās, kas paredzēta regulā.

Informācijas apmaiņa

ES valstīm ir jāpaziņo to iestāžu nosaukumi, kuras pilnvarotas izsniegt sertifikātu. Eiropas Komisija šo informāciju pārsūta citu ES valstu muitas iestādēm.

ES valstīm ir jāinformē Komisija par regulas īstenošanu un katru gadu jānosūta informācija Komisijai par izsniegto sertifikātu kopskaitu un saskaņā ar šo regulu ievesto izstrādājumu kopējo vērtību un bruto svaru.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2003. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 150/2003 (2003. gada 21. janvāris) par noteiktiem ieročiem un militārajam ekipējumam paredzēto ievedmuitas nodokļu atlikšanu (OV L 25, 30.1.2003., 1.–6. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.11.2017

Top