Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas tiesību aktu identifikators (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas tiesību aktu identifikators (ELI)

Ņemot vērā ES valstu juridiskās informācijas daudzveidību reģionālajā, valstu un ES līmenī, iedzīvotājiem ir jānodrošina ērta un efektīva piekļuve informācijai par valstu un ES tiesību aktiem. Eiropas tiesību aktu identifikators (ELI) nodrošina ātru un ērtu piekļuvi šai informācijai, veicinot kopējas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi.

KOPSAVILKUMS

Padomes secinājumi paredz izveidot Eiropas tiesību aktu identifikatoru (ELI), lai sniegtu ērtu piekļuvi informācijai par ES un ES valstu tiesību aktiem.

Kāda ir Eiropas tiesību aktu identifikatora (ELI) nozīme?

ES līmenī informācijas apmaiņa par tiesību aktiem ir ievērojami uzlabojusies. Šo informāciju galvenokārt sniedz reģionālās, valstu un ES iestādes. Tomēr informācijas apmaiņu ierobežo atšķirības, kas pastāv starp dažādajām tiesību sistēmām ES valstu un ES līmenī.

ELI izveide ļaus kataloģizēt ES un valstu tiesību aktus, piešķirot tiem vienotu un stabilu identifikatoru, un tādējādi ļaus panākt ātrāku un efektīvu informācijas meklēšanu un apmaiņu, darot to pieejamu iedzīvotājiem vai arī īpašiem lietotājiem, piemēram, likumdevējiem, tiesnešiem un juristiem.

Kā darbojasELI?

Lai kataloģizētu ES un valstu tiesību aktus, ELI pamatā ir, pirmkārt, unikāla identifikatora, ko sauc par URI (Uniform Resource Identifier – vienotais resursu identifikators), un, otrkārt, daudzu strukturētu metadatu izmantošana. Visbeidzot, lai varētu pilnībā izmantot semantiskā tīmekļa priekšrocības, ELI pamatā ir īpaša valoda, kas nodrošina informācijas apmaiņu.

Tomēr ES valstīm ir iespēja turpināt pārvaldīt juridisko informāciju tā, kā tās vēlas.

Kas jādara ES valstīm, lai ieviestuELI?

ELI ieviešana nav obligāta. ES valstis un ES var lemt par šī identifikatora brīvprātīgu un pakāpenisku ieviešanu, kas jau tiek izmantots dažās ES valstīs un Eiropas līmenī. Lai to ieviestu, ES valstīm:

  • ELI jāpiemēro ES un valstu tiesību aktiem, kas publicēti Eiropas un valstu oficiālajos laikrakstos, datubāzēs vai juridiskās informācijas sistēmās, kuras tās izmanto;
  • jāpiešķir aktiem unikāls identifikators un jānorāda daļa no metadatiem, kas tostarp var ietvert tiesību aktu veidu un tematu, teritoriālo piemērošanu un dokumenta izstrādes datumu;
  • jāieceļ ELI koordinators;
  • jādalās ar informāciju par ELI un tā jāizplata;
  • katru gadu jāizvērtē ELI un metadatu ieviešanas gaita attiecībā uz ES un valstu tiesību aktiem.

KONTEKSTS

Eiropas tiesību aktu identifikators.

AKTS

Padomes secinājumi, ar ko aicina ieviest Eiropas tiesību aktu identifikatoru (ELI) (OV C 325, 26.10.2012., 3.–11. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.12.2015

Top