Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akvakultūras dzīvnieki un produkti — veselības noteikumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Akvakultūras dzīvnieki un produkti — veselības noteikumi

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2006/88/EK — akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītās veselības prasības, kā arī ūdensdzīvnieku slimību profilakse un kontrole

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar to nosaka:
  • dzīvnieku veselības prasības akvakultūras dzīvnieku (audzēto zivju un gliemju) tirdzniecībai, importam vai tranzītam;
  • minimālos pasākumus, lai palielinātu vispārējo izpratni un novērstu slimības;
  • minimālos pasākumus, kas jāpiemēro, ja ir aizdomas par saslimšanu vai slimības uzliesmojuma gadījumā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES valstu iestādēm jānodrošina, lai ikviena zivju audzētava būtu apstiprināta.
 • Lai saņemtu apstiprinājumu, zivju audzētavām:
  • jāveic uzskaite par visām audzētavu telpās ievestajām un izvestajām zivīm un gliemjiem;
  • jānodrošina augsti higiēnas standarti;
  • jāizmanto ar risku pamatotu dzīvnieku veselības uzraudzības shēma, lai konstatētu slimības un mirstības līmeņa pieaugumu.
 • Valstu iestādēm jāuztur aktualizēts un publiski pieejams apstiprināto zivju audzētavu reģistrs.
 • Šajā tiesību aktā ir uzskaitītas slimības un pret šīm slimībām uzņēmīgās sugas.
 • Akvakultūras dzīvnieku pārvadāšanas laikā jāveic slimību profilakses pasākumi.
 • Audzētām zivīm un gliemjiem jābūt klīniski veseliem. Piedāvājot tos pārdošanā, tiem ir nepieciešams dzīvnieku veselības sertifikāts.
 • Importētajām zivīm un gliemjiem jāatbilst ES dzīvnieku veselības prasībām. ES var pieņemt lēmumu veikt pārbaudes to izcelsmes audzētavās.
 • Zivju audzētavu īpašniekiem un veterinārārstiem nekavējoties jāziņo attiecīgajai iestādei par katru mirstības pieauguma gadījumu vai aizdomām par saslimšanu.
 • Valstu iestādēm jāinformē pārējās ES valstis un Eiropas Komisija, kā arī Norvēģija, Islande, Šveice un Lihtenšteina 24 stundu laikā pēc tam, kad ir apstiprinājusies saslimšana.
 • Ja rodas aizdomas par saslimšanu, jāveic kontroles pasākumi, piemēram, laboratoriskās pārbaudes un karantīnas piemērošana audzētavai.
 • Ja apstiprinās saslimšana, iestādes:
  • oficiāli pasludina audzētavu par inficētu;
  • izveido robežzonu ar aizsardzības un uzraudzības zonām;
  • aizliedz zivju un gliemju krājumu atjaunošanu un pārvietošanu.
 • ES valstīm jāizpilda noteiktas prasības, pirms tām piešķir slimības neskartas teritorijas statusu.
 • Komisijas eksperti kopā ar valstu amatpersonām var veikt pārbaudes uz vietas.
 • Valsts iestādes pēc izvēles var piemērot stingrākus pasākumus.
 • Šis tiesību akts neattiecas uz zivīm un gliemjiem:
  • kas tiek audzēti dekoratīviem nolūkiem;
  • kas noķerti savvaļā; vai
  • kurus paredzēts pārstrādāt zivju miltos, zivju barībā, zivju eļļā vai līdzīgos produktos.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2006. gada 14. decembrī. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2008. gada 1.maijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē “Akvakultūra”.

AKTS

Padomes Direktīva 2006/88/EK (2006. gada 24. oktobris) par akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītajām dzīvnieku veselības prasībām, kā arī par konkrētu ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un kontroli (OV L 328, 24.11.2006., 14.–56. lpp.)

Direktīvas 2006/88/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Lēmums 2008/392/EK (2008. gada 30. aprīlis), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2006/88/EK saistībā ar internetā izvietojamu informācijas vietni, lai elektroniski būtu pieejama informācija par akvakultūras nozares uzņēmumiem un apstiprinātajiem pārstrādes uzņēmumiem (OV L 138, 28.5.2008., 12.–20. lpp.)

Komisijas Lēmums 2010/221/ES (2010. gada 15. aprīlis), ar ko apstiprina valsts pasākumus, lai ierobežotu konkrētu akvakultūras dzīvnieku un savvaļas ūdensdzīvnieku slimību ietekmi saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/88/EK 43. pantu (OV L 98, 20.4.2010., 7.–11. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 23.05.2016

Top