Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pienācīgu pārtikas un dzīvnieku barības pārbaužu nodrošināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pienācīgu pārtikas un dzīvnieku barības pārbaužu nodrošināšana

Cilvēku pārtikai un dzīvnieku barībai jābūt nekaitīgai un pilnvērtīgai. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības augsto standartu ievērošanu, tiek veikta oficiāla kontrole, lai pārbaudītu, vai dažādi tiesību akti tiek īstenoti pilnībā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem

KOPSAVILKUMS

Cilvēku pārtikai un dzīvnieku barībai jābūt nekaitīgai un pilnvērtīgai. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības augsto standartu ievērošanu, tiek veikta oficiāla kontrole, lai pārbaudītu, vai dažādi tiesību akti tiek īstenoti pilnībā.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu novērš nepilnības esošajos tiesību aktos, reorganizējot oficiālo kontroli, lai tā tiktu iekļauta visos ražošanas posmos un visās nozarēs. Ar šo regulu nosaka pienākumus gan valsts, gan ES inspektoriem. Tās mērķis ir novērst, likvidēt vai līdz pieņemamam līmenim samazināt risku, kam ir pakļauti cilvēki un dzīvnieki, garantēt godprātīgu praksi tirdzniecībā ar dzīvnieku barību un pārtiku, kā arī aizsargāt sabiedrību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Valstu iestādēm regulāri un bez brīdinājuma ir jāveic oficiāla kontrole, pamatojoties uz identificētajiem riskiem, uzņēmuma īpašnieka pagātnē reģistrētu atbilstību un jebkādu informāciju, kas varētu norādīt uz neatbilstību.
 • Kontroli veic jebkurā ražošanas, apstrādes vai izplatīšanas posmā.
 • Katrai ES valdībai ir jāieceļ valsts iestāde, kura ir atbildīga par šo kontroles pasākumu efektivitāti un neatkarību.
 • Valdībām jānodrošina pietiekams finansējums nepieciešamajam personālam un citu resursu vajadzībām.
 • Jābūt ieviestiem un jādarbojas ārkārtas rīcības plāniem, ko īstenot ārkārtas gadījumos, kad tiek konstatēts, ka pārtika un dzīvnieku barība rada nopietnu risku cilvēkiem vai dzīvniekiem.
 • Daudzgadu valsts kontroles plāni ietver vispārīgu informāciju par ieviesto kontroles sistēmu struktūru un organizāciju. Par tiem katru gadu tiek ziņots Komisijai.
 • Plašākai sabiedrībai jābūt iespējai piekļūt informācijai par veiktajiem kontroles pasākumiem, izņemot informāciju, uz kuru attiecas dienesta noslēpums, piemēram, konfidenciāliem materiāliem un personas datiem.
 • Ir nozīmētas īpašas laboratorijas, kuras veic kontroles pasākumu laikā paņemto paraugu analīzi.
 • Tiek kontrolēta arī ES importētā pārtika un dzīvnieku barība.
 • Eiropas Komisija veic vispārīgas un specifiskas revīzijas ES valstīs, lai pārbaudītu, kā tiek īstenoti daudzgadu valsts kontroles plāni.
 • 652/2014 ir paredzēti līdzekļi no ES budžeta. Summa laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir EUR 1 891 936 000.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2004. gada 20. maija.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta oficiālajai kontrolei un izpildei.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 882/2004

20.5.2004.

-

OV L 191, 28.05.2004., 1.-52. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1029/2008

10.11.2008.

-

OV L 278, 21.10.2008., 6.-6. lpp.

Regula (EK) Nr. 596/2009

7.8.2009.

-

OV L 188, 18.7.2009., 14.-92. lpp.

Regula (EK) Nr. 1162/2009

4.12.2009.

-

OV L 314, 1.12.2009., 10.-12. lpp.

Regula (ES) Nr. 87/2011

23.2.2011.

-

OV L 29, 3.2.2011., 1.-4. lpp.

Regula (ES) Nr. 208/2011

23.3.2011.

-

OV L 58, 3.3.2011., 29.-35. lpp.

Regula (ES) Nr. 563/2012

1.7.2012.

-

OV L 168, 28.6.2012., 24.-25. lpp.

Regula (ES) Nr. 702/2013

27.7.2013.

-

OV L 199, 24.7.2013., 3.-4. lpp.

Regula (ES) Nr. 652/2014

30.6.2014.

-

OV L 189, 27.6.2014., 1.-32. lpp.

Regulas (EK) Nr. 882/2004 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 19.06.2015

Top