Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā: dzīvnieku veselības noteikumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā: dzīvnieku veselības noteikumi

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2002/99/EK — dzīvnieku veselības noteikumi, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tajā ir izklāstīti vispārējie dzīvnieku veselības noteikumi, kas attiecas uz produktiem, kuri paredzēti lietošanai pārtikā.
 • Tie attiecas uz visiem produktu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas procesa posmiem Eiropas Savienības (ES) teritorijā un uz produktu importu no citām valstīm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Valsts iestādes nodrošina, ka visas pārtikas aprites ķēdē iesaistītās personas neizraisa transmisīvu slimību izplatīšanos dzīvnieku vidū.
 • Produktiem jābūt iegūtiem no dzīvniekiem, uz kuriem neattiecas teritoriālie veselības ierobežojumi.
 • Gaļa un gaļas produkti nedrīkst būt iegūti telpās, kurās kaušanas procesa laikā atradās inficēti dzīvnieki vai dzīvnieki, par kuriem ir aizdomas, ka tie varētu būt inficēti.
 • Lietošanai pārtikā paredzētajiem produktiem ir jāpievieno dzīvnieku veselības apliecība.
 • Valstu iestādes veic oficiālas dzīvnieku veselības pārbaudes. Apskates parasti iepriekš netiek pieteiktas.
 • Eiropas Komisijas eksperti var sadarbībā ar valstu iestādēm veikt pārbaudes un kontroles uz vietas. Tiem ir tiesības veikt tādas pašas pārbaudes arī ārpussavienības valstīs.
 • Ja tiek konstatēts nopietns apdraudējums, tad valstu iestādes veic visus vajadzīgos pasākumus, lai aizsargātu dzīvnieku veselību.
 • Importētajiem produktiem:
  • ir jāatbilst ES dzīvnieku veselības noteikumiem;
  • ir jānāk tikai no tām valstīm, kuras ir apliecinājušas atbilstību šīm prasībām;
  • ir jāpievieno dzīvnieku veselības apliecība.

Atcelšana

Direktīva 2002/99/EK tiks atcelta un aizstāta ar Regulu (ES) 2016/429, sākot no 2021. gada 2. aprīļa.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2003. gada 12. februāra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2004. gada 31. decembrim.

KONTEKSTS

ES ir veikusi īpašus pasākumus aizsardzībai pret šādām dzīvnieku slimībām:

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Citi dzīvnieku izcelsmes produkti”.

AKTS

Padomes Direktīva 2002/99/EK (2002. gada 16. decembris), ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (OV L 18, 23.1.2003., 11.–20. lpp.)

Direktīvas 2002/99/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 24.05.2016

Top