Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu oficiālā kontrole

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu oficiālā kontrole

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 854/2004 par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālo pārbaužu organizēšanu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tā paredz īpašus noteikumus par oficiālo pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šajā tiesību aktā ir paredzētās šādas prasības, kas jāievēro visām ES valstīm:

  • Valstu iestādes apstiprina uzņēmumu telpas, kas atbilst ES pārtikas higiēnas noteikumiem, un katram uzņēmumam piešķir kodu, lai norādītu tā ražoto produktu veidus.
  • Pārtikas uzņēmumi piedāvā visu nepieciešamo palīdzību inspektoriem, kuri veic pārbaudes. Tas ietver piekļuves nodrošināšanu visām ēkām un visai pieprasītajai dokumentācijai un uzskaites datiem.
  • Labas higiēnas prakses revīzijas ietver tādus jautājumus kā telpu un iekārtu projektēšana un uzturēšana, kaitēkļu apkarošana un temperatūras kontrole un apmācība higiēnas jomā.
  • Kompetentā iestāde veic īpašas procedūras, kuru pamatā ir riska analīze un kritisko kontrolpunktu noteikšana, lai pārbaudītu, vai pārtikas uzņēmumi piemēro ES noteikumus par mikrobioloģiskajiem kritērijiem, atliekvielām, piesārņotājiem un aizliegtām vielām.
  • Inspektori pārbauda, vai darbinieki piemēro attiecīgos noteikumus visās ražošanas procesa stadijās. Tie var pārbaudīt uzņēmuma uzskaites datus, ņemt paraugus laboratorijas analīzēm un novērtēt visus iespējamos riskus.

Šis tiesību akts attiecas uz dažādiem pārtikas produktu veidiem:

  • Svaiga gaļa: valsts pilnvarots veterinārārsts gan pirms, gan pēc dzīvnieku nogalināšanas veic īpašas pārbaudes kautuvēs, savvaļas dzīvnieku gaļas apstrādes uzņēmumos un uzņēmumos, kur gaļa tiek sadalīta un sagatavota pārdošanai.
  • Dzīvas gliemenes: valstu iestādes klasificē teritorijas, kurās tiek iegūti gliemji, piemēram, austeres, gliemenes un divvāku gliemji, pēc ūdens tīrības pakāpes. Klasifikācija nosaka, vai gliemjus var tiešā veidā laist tirgū lietošanai pārtikā, vai arī tos vispirms ir jāapstrādā attīrīšanas centrā.
  • Zvejas produkti: regulāri veic higiēnas apstākļu pārbaudes uz zvejas kuģiem, tirgošanas (izsoles vietas un vairumtirgi), uzglabāšanas un transportēšanas apstākļu pārbaudes, kā arī pašu zivju pārbaudes pie izkraušanas krastā un pirmās pārdošanas.
  • Neapstrādāts piens (t. i., svaigpiens) un piena produkti: pārbaužu laikā konstatē, vai tiek ievērotas prasības, kas attiecas uz svaigpienu, un vai tiek ievēroti noteikumi attiecībā uz dzīvnieku labturību un veterināro zāļu izmantošanu.
  • Pārtikas produktus drīkst ievest ES teritorijā tikai no tām valstīm un telpām, kas ir pierādījušas, ka tās atbilst ES standartiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 20. maija.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 854/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (OV L 139, 30.4.2004., 206.–320. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 854/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 04.02.2016

Top