Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Infekciozā katarālā drudža izplatības novēršana Eiropas liellopu un aitu vidū

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Infekciozā katarālā drudža izplatības novēršana Eiropas liellopu un aitu vidū

Infekciozais katarālais drudzis (*) ir vīrusa izraisīta slimība, kas galvenokārt sastopama aitām. Slimības uzliesmojums var ātri izplatīties, izraisot nāvi un veselības traucējumus, kas var būtiski samazināt lopkopības produkcijas ienesīgumu.

AKTS

Padomes Direktīva 2000/75/EK (2000. gada 20. novembris), ar ko paredz īpašus noteikumus infekciozā katarāla drudža kontrolei un apkarošanai.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu un tās turpmākajiem grozījumiem pieņem detalizētus pasākumus infekciozā katarālā drudža kontrolei un izskaušanai, izklāstot procedūras, kas jāveic drudža uzliesmojuma gadījumā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ja ir aizdomas par infekciozā katarālā drudža cirkulāciju vai tā ir apstiprināta, pirms pasākumu veikšanas ir jāinformē attiecīgās Eiropas Savienības valsts kompetentā iestāde.

Ja pastāv aizdomas par infekciozā katarālā drudža gadījumu, veterinārārstam jāuzsāk ganāmpulka uzraudzība, jāveic dzīvnieku un ēku uzskaite, jāveic epidemioloģiskā izpēte un jānosaka dzīvnieku pārvietošanas aizliegums, jāapstrādā dzīvnieki ar insekticīdiem un jālikvidē līķi.

Ja slimība ir apstiprināta, šos pasākumus piemēro visām lauku saimniecībām (*) 20 km rādiusā. Turklāt tiek noteikta aizsardzības zona, kuras rādiuss ir vismaz 100 kilometri ap inficēto lauku saimniecību. Šajā zonā jāidentificē visi dzīvnieki, un tos aizliegts izvest no zonas. Iestādei jānosaka epidemioloģiskās uzraudzības programma. Šajā zonā var arī ieviest vakcinācijas programmu.

Uzraudzības zona plešas vismaz 50 kilometrus aiz aizsardzības zonas, un tajā tiek piemēroti tādi paši identifikācijas, pārvietošanas ierobežojumu un uzraudzības pasākumi kā aizsardzības zonā, taču tajā aizliegts veikt vakcinēšanu. Atkarībā no apstākļiem šīs zonas var paplašināt vai samazināt.

Vakcīnas ir pieļaujamas, pamatojoties uz īpašu riska novērtējumu un ja pirms vakcinēšanas par to tikusi informēta Eiropas Komisija. Var tikt veiktas zināmas iemaksas izdevumu segšanai.

Kopš sākotnējās direktīvas publicēšanas tirgū kļuvušas pieejamas jaunas inaktivētās vakcīnas, un to lietošana 2008. un 2009. gada infekciozā katarālā drudža uzliesmojumos ļāva gūt ievērojamus drudža kontroles uzlabojumus. Pašlaik priekšroka dodama inaktivētajām vakcīnām, jo vecākās dzīvās vakcīnas radīja zināmu vīrusa izplatīšanās risku.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2000. gada 22. decembra.

GALVENIE TERMINI

(*) Infekciozais katarālais drudzis: neinfekcioza, odu pārnēsāta vīrusa saslimšana, ar ko slimo atgremotāji, galvenokārt aitas. Simptomi ietver pušumus, klibumu un reproduktīvās problēmas. Drudzim nav efektīvu ārstēšanas iespēju - skartie dzīvnieki var nomirt dažu dienu laikā, savukārt izdzīvojušo atveseļošanās aizņem vairākus mēnešus. Šī slimība nerada apdraudējumu cilvēkiem.

(*) Lauku saimniecība: lauksaimniecības vai cita veida uzņēmums, kur pastāvīgi vai īslaicīgi audzē vai tur pret infekciozo katarālo drudzi uzņēmīgas sugas.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta infekciozajam katarālajam drudzim.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2000/75/EK

22.12.2000.

1.1.2002.

OV L 327, 22.12.2000., 74.-83. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2008/73/EK

3.9.2008.

1.1.2010.

OV L 219, 14.8.2008., 40.-54. lpp.

Direktīva 2012/5/ES

22.3.2012.

23.9.2012.

OV L 81, 21.3.2012., 1.-2. lpp.

Direktīva 2013/20/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013., 234.-239. lpp.

Direktīvas 2000/75/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 06.08.2015

Top