Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Benzīna tvaiku uztveršana degvielas uzpildes stacijās tīrāka gaisa nodrošināšanai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Benzīna tvaiku uztveršana degvielas uzpildes stacijās tīrāka gaisa nodrošināšanai

Mehānisko transportlīdzekļu uzpildes laikā izplūstošās benzīna tvaiku emisijas ir kaitīgas cilvēku veselībai un videi. Ar šo 2009. gada direktīvu Eiropas Savienība (ES) ievieš pasākumus šādu tvaiku uztveršanai.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/126/EK (2009. gada 21. oktobris) par benzīna tvaiku uztveršanas otro pakāpi degvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos

KOPSAVILKUMS

Mehānisko transportlīdzekļu uzpildes laikā izplūstošās benzīna tvaiku emisijas ir kaitīgas cilvēku veselībai un videi. Ar šo 2009. gada direktīvu Eiropas Savienība (ES) ievieš pasākumus šādu tvaiku uztveršanai.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tā nodrošina to kaitīgo benzīna tvaiku uztveršanu, kas citādi tiktu emitēti degvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu transportlīdzekļos. Daudzu ES degvielas uzpildes staciju degvielas sūkņi būs jāaprīko ar iekārtām šo tvaiku uztveršanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Šī direktīva attiecas uz jaunām un pamatīgi rekonstruētām degvielas uzpildes stacijām, kuru gada apgrozījums ir lielāks par 500 m3, un uz degvielas uzpildes stacijām, kuru gada apgrozījums ir lielāks par 100 m3 un kuras atrodas zem dzīvojamām telpām. Tām ir pienākums uzstādīt benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmas (PVR).
  • Lielām degvielas uzpildes stacijām, kuru gada apgrozījums ir 3000 m3, PVR sistēmas ir jāuzstāda līdz 2018. gadam.
  • PVR iekārtām jābūt ražotāja sertificētām saskaņā ar attiecīgajiem tehniskajiem standartiem un jāspēj uztvert vairāk nekā 85 % benzīna tvaiku.
  • PVR sistēmu uztveršanas efektivitāte tiek pārbaudīta vismaz reizi gadā vai arī reizi trīs gados, ja degvielas uzpildes stacijā ir uzstādītas automātiskas monitoringa sistēmas.
  • Degvielas uzpildes stacijām, kuras uzstāda PVR iekārtas, ir par tām jāinformē patērētāji, uzliekot zīmi, uzlīmi vai citu paziņojumu uz degvielas uzpildes ierīces vai ap to.
  • Pārbaudes metodes un standarti, ko izmanto PVR sistēmu efektivitātes noteikšanai, ir saskaņoti ar Direktīvu 2014/99/ES.

KONTEKSTS

Benzīns ir sarežģīts gaistošu organisku savienojumu maisījums, kas viegli iztvaiko gaisā, tādējādi izraisot vairākas ar piesārņojumu saistītas problēmas. Tās ietver indīgā benzola pārmērīgi augstu īpatsvaru apkārtējā gaisā un ozona, kas ir gaisa piesārņotājs, kurš izraisa tādas elpošanas ceļu saslimšanas kā astma, fotoķīmisku veidošanos. Ozons turklāt ir arī siltumnīcefekta gāze.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta benzīna uzglabāšanai un izplatīšanai.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/126/EK

31.10.2009.

1.1.2012.

OV L 285, 31.10.2009., 36.-39. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2014/99/ES

12.11.2014.

12.5.2016.

OV L 304, 23.10.2014., 89.-90. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 11.08.2015

Top