Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas enerģētikas programma ekonomikas atveseļošanai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas enerģētikas programma ekonomikas atveseļošanai

Eiropas enerģētikas programma ekonomikas atveseļošanai (EEPEA) paredz finansiālas palīdzības piešķiršanu enerģētikas nozarē, jo īpaši, lai ieviestu starpsavienojumu infrastruktūru, ražotu enerģiju, izmantojot atjaunojamos energoresursus, veiktu oglekļa uztveršanu un veicinātu energoefektivitāti.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 663/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Šīs regulas mērķis ir izveidot EEPEA, lai finansētu projektus enerģētikas nozares galvenajās jomās: gāzes un elektroenerģijas infrastruktūra, jūras vēja enerģijas ražošana un oglekļa uztveršana un uzglabāšana.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Ar šo programmu finansē gāzes un elektroenerģijas infrastruktūras projektus, kuru mērķi ir nodrošināt un dažādot energoapgādes un energoresursu avotus, padarīt drošu un uzticamu tīklu savstarpējo izmantojamību, attīstīt un optimizēt tīklu jaudu un energoresursu tīklā iekļaut atjaunojamos energoresursus.
  • Jūras vēja enerģijas projektiem* finansējums tiek piešķirts, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem, kuros ņemta vērā infrastruktūras būvniecība, projekta inovatīvie parametri un projekta ieguldījums esošajā vēja enerģijas tīklā.
  • Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas* projektiem finansējums tiek piešķirts, ja projektā tiek pierādīts, ka tas var uztvert vismaz 80 % oglekļa dioksīda (CO2) rūpnieciskās iekārtās.
  • Programmai ir arī finanšu instruments, kas atbalsta ar energoefektivitāti saistītu projektu izstrādi. 2011. gadā izveidotais Eiropas Energoefektivitātes fonds ir pārņēmis uzdevumu piešķirt naudu projektiem energoefektivitātes stiprināšanai.
  • Programmas kopējais budžets ir EUR 3,98 miljardi: aptuveni EUR 2,3 miljardi no tā ir paredzēti gāzes un elektroenerģijas infrastruktūras projektiem, EUR 565 miljoni ir paredzēti jūras vēja enerģijas projektiem, EUR 1 miljards - oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, bet EUR 146 miljoni ir paredzēti finanšu instrumentam.

KONTEKSTS

EEPEA ir daļa no Ekonomikas atveseļošanas plāna, kas tika izveidots, lai mazinātu finanšu un enerģētikas krīzes radītās sekas, kas 2008. gadā skāra Eiropas ekonomiku.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

* Jūras vēja enerģijas projekti: vēja enerģijas parki jūrā.

* Oglekļa uztveršana un uzglabāšana: veids, kā mazināt klimata pārmaiņas, kas ietver CO2 uztveršanu no rūpnieciskām iekārtām, tā transportēšanu uz uzglabāšanas vietām un iepildīšanu piemērotos pazemes ģeoloģiskos veidojumos pastāvīgai uzglabāšanai.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 663/2009

1.8.2009.

-

OV L 200, 31.7.2009., 31.-45. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1233/2010

30.12.2010.

-

OV L 346, 30.12.2010., 5.-10. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas enerģētikas programmu ekonomikas atveseļošanai (COM(2013) 791 final, 18.11.2013.).

Komisijas dienestu darba dokuments. Eiropas Energoefektivitātes fonda vidusposma novērtējums, kas pievienots Komisijas ziņojumam Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas enerģētikas programmu ekonomikas atveseļošanai (SWD(2013) 457 final, 18.11.2013.).

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas enerģētikas programmu ekonomikas atveseļošanai (COM(2014) 669 final, 28.10.2014.).

Pēdējo reizi atjaunots: 13.08.2015

Top