Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Riepu degvielas patēriņa efektivitātes un bremzēšanas īpašību uzlabošana un trokšņu līmeņa samazināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Riepu degvielas patēriņa efektivitātes un bremzēšanas īpašību uzlabošana un trokšņu līmeņa samazināšana

KOPSAVILKUMS:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1222/2009 (2009. gada 25. novembris) par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem.

KOPSAVILKUMS

Kvalitatīvas riepas var būtiski samazināt degvielas patēriņu un līdz ar to arī CO2 emisijas. Lai palīdzētu patērētājiem izvēlēties preci ar labāku degvielas patēriņa efektivitāti, labākām bremzēšanas īpašībām uz slapja ceļa un zemāku trokšņu līmeni, viņiem ir nepieciešama skaidra un būtiska informācija par riepu kvalitāti.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu saskaņo informāciju par riepu degvielas patēriņa efektivitāti, bremzēšanas īpašībām uz slapja ceļa un ārējo rites troksni.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Regulu piemēro C1, C2 un C3 klases riepām*, bet to nepiemēro:

atjaunotām riepām;

profesionālām riepām apvidus transportlīdzekļiem;

riepām, kuras konstruētas tā, lai tās uzstādītu tikai tiem transportlīdzekļiem, kas pirmoreiz reģistrēti pirms 1990. gada 1. oktobra;

T tipa* pagaidu lietošanas rezerves riepām;

riepām ātruma kategorijā līdz 80 km/h;

riepām, kuru nominālais loka diametrs nepārsniedz 254 mm vai ir 635 mm vai lielāks;

riepām, kas aprīkotas ar papildu ierīcēm, lai uzlabotu ekspluatācijas parametrus (piemēram, riepām ar radzēm);

riepām, kuras konstruētas tā, lai tās uzstādītu tikai tiem transportlīdzekļiem, kas paredzēti vienīgi autosacīkstēm.

Riepu piegādātāju pienākumi

Piegādātāji nodrošina, ka C1, C2 un C3 klases riepām, kuras piegādā izplatītājiem vai patērētājiem, ir piestiprināts marķējums. Šis marķējums ietver uzlīmi, kurā norādīta:

degvielas patēriņa efektivitātes klase (burti no A līdz G);

saķeri ar slapju ceļu raksturojoša klase (burti no A līdz G); pārbaudes, kurās nosaka dažādu riepu klašu saķeri ar slapju ceļu, ir grozītas un papildinātas ar Regulu (ES) Nr. 228/2011 un Regulu (ES) Nr. 1235/2011;

ārējā rites trokšņa izmērītā vērtība (decibelos).

Piegādātāji šo informāciju paziņo publiski, piemēram, to tīmekļa vietnēs vai katalogos.

Riepu izplatītāju pienākumi

Izplatītāji nodrošina, ka tirdzniecības vietā piedāvātajām vai glabātajām riepām labi redzamā vietā ir piestiprinātas piegādātāju nodrošinātās uzlīmes. Ja tirdzniecībā piedāvātās riepas nav redzamas patērētājiem, izplatītājs patērētājiem sniedz šo informāciju.

Transportlīdzekļu piegādātāju un transportlīdzekļu izplatītāju pienākumi

Ja patērētāji var izvēlēties riepas, tad transportlīdzekļa piegādātāji un izplatītāji sniedz patērētājiem informāciju par katra piedāvātā riepu veida degvielas patēriņa efektivitāti, bremzēšanas īpašībām uz slapja ceļa un rites troksni.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2010. gada 11. oktobra.

GALVENIE TERMINI

* C1, C2 un C3 klases riepas: riepas, kas definētas Regulā (EK) Nr. 661/2009:

C1 klases riepas — riepas, kas galvenokārt paredzētas vieglajiem automobiļiem;

C2 klases riepas — riepas, kas galvenokārt paredzētas vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem, piemēram, mikroautobusiem;

C3 klases riepas — riepas, kas galvenokārt paredzētas smagajiem transportlīdzekļiem (kravas automobiļi un autobusi).

* T tipa pagaidu lietošanas rezerves riepas: riepas, kas konstruētas izmantošanai ar spiedienu, kas ir augstāks par standarta un pastiprinātajām riepām noteikto spiedienu.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1222/2009

11.1.2010.

OV L 342, 22.12.2009., 46.–58. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 228/2011

29.3.2011.

OV L 62, 9.3.2011., 1.–16. lpp.

Regula (ES) Nr. 1235/2011

20.12.2011.

OV L 317, 30.11.2011., 17.–23. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 661/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 200, 31.7.2009., 1.–24. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 17.10.2015

Top