Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Patēriņa kredītlīgumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Patēriņa kredītlīgumi

Kredītu tirgus attīstībai Eiropas Savienībā ir jānorit vienlaikus ar patērētāju tiesību stiprināšanu. Valstu noteikumu saskaņošanai ir arī jānodrošina pārrobežu kredītu popularizēšana.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK.

KOPSAVILKUMS

Kredītu tirgus attīstībai Eiropas Savienībā ir jānorit vienlaikus ar patērētāju tiesību stiprināšanu. Valstu noteikumu saskaņošanai ir arī jānodrošina pārrobežu kredītu popularizēšana.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu saskaņo ES valstu tiesību aktus un administratīvos noteikumus attiecībā uz kredītiem, kas izsniegti patērētājiem, kuri aizņemas nolūkā finansēt preču vai pakalpojumu iegādi (brīvdienas, preces, jauna automašīna utt.). Ar to tiek atvērts Eiropas patēriņa kredītu tirgus, vienlaikus uzlabojot līgumu nosacījumu pārredzamību un patērētāju aizsardzības līmeni.

Šo direktīvu tomēr nepiemēro kredītlīgumiem:

 • kas ir nodrošināti ar hipotēku un kurus reglamentē Direktīva 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu;
 • kurus noslēdz nolūkā iegādāties zemi vai īpašumu un kurus reglamentē Direktīva 2014/17/ES;
 • kuru kopsumma ir mazāka par EUR 200 vai lielāka par EUR 75 000. Vēlākais līdz 2016. gada 21. martam (Direktīvas 2014/17/ES transponēšanas termiņš) direktīva ir jāpiemēro nenodrošinātiem kredītlīgumiem, kuru mērķis ir mājokļa nekustamā īpašuma atjaunošana, ja kredīta kopsumma pārsniedz EUR 75 000.

GALVENIE ASPEKTI

Ja kredītu reklāmā norāda informāciju par kredīta izmaksām (piemēram, procentu likmi), šajā reklāmā ar uzskatāma piemēra palīdzību ir jāiekļauj arī standartinformācija, kas cita starpā ietver:

 • procentu likmi un informāciju par izmaksām;
 • kredīta summu;
 • gada procentu likmi (GPL), kurā procentuālā izteiksmē norādītas visas izmaksas, kas obligāti jāsedz, lai varētu saņemt kredītu (aizdevuma procentu likme, komisijas maksa, obligātās apdrošināšanas prēmijas, garantijas maksa).

Posmā pirms līguma noslēgšanas aizdevējam ir pienācīgā laikā jāsniedz saprotama informācija par piedāvātā kredīta pamatiezīmēm. Šajā informācijā cita starpā ietver:

 • kredītlīguma darbības termiņu;
 • kredīta kopsummu;
 • aizņēmuma likmi;
 • gada procentu likmi un patērētāja kredīta kopējo summu;
 • maksājumu summu, skaitu un biežumu;
 • maksu, kas saistīta ar līgumu vai izriet no tā;
 • maksājumu kavējumu un saistību nepildīšanas sekas.

Informācija patērētājiem jāsniedz standartizētā formā.

Arī kredītlīgumā jānorāda līdzīga informācija līdzīgā formā.

Aizdevējiem:

 • ir jāsniedz atbilstīgi izskaidrojumi patērētājiem, lai nodrošinātu, ka viņi var izvēlēties līgumu, kurš atbilst viņu vajadzībām un finansiālajai situācijai;
 • pirms līguma parakstīšanas ir jāpārbauda klientu maksātspēja, vienlaikus ievērojot patērētāju tiesības tikt informētiem, ja pēc iepazīšanās ar kredītu datubāzē pieejamo informāciju viņu kredīta pieteikums tiek noraidīts.

Patērētājiem:

 • ir četrpadsmit dienas laika, lai atteiktos no kredītlīguma, nesniedzot nekādu pamatojumu;
 • ir tiesības veikt pirmstermiņa kredīta atmaksu jebkurā laikā ar nosacījumu, ka kreditors saņem taisnīgu un objektīvi pamatotu kompensāciju.

KAD ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva stājās spēkā 2008. gada 11. jūnijā un bija jātransponē ne vēlāk kā līdz 2010. gada 11. jūnijam.

Papildu informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta patērētāju tiesībām.

Sk. arī papildu informāciju par Direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem, kā arī citus jautājumus par šo direktīvu un tās īstenošanu.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2008/48/EK

11.6.2008.

11.6.2010.

OV L 133, 22.5.2008., 66.-92. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2014/17/ES

20.3.2014.

21.3.2016.

OV L 60, 28.2.2014., 34.-85. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 05.01.2015

Top