Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Smēķēšanas novēršana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Smēķēšanas novēršana

KOPSAVILKUMS:

Padomes ieteikums par smēķēšanas novēršanu un iniciatīvām tabakas kontroles uzlabošanai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

Ar to Eiropas Savienības (ES) valstis tiek aicinātas piemērot virkni likumdošanas un/vai citu pasākumu, lai atturētu cilvēkus, īpaši jauniešus, no smēķēšanas sākšanas. Šie pasākumi ietver tabakas tirdzniecības un tabakas reklāmas kontroli.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Lai novērstu tabakas pārdošanu bērniem un pusaudžiem, ES valstis tiek aicinātas:
  • uzlikt personām, kuras tirgo tabakas izstrādājumus, pienākumu pārbaudīt, vai to klienti nav nepilngadīgi;
  • nodrošināt, ka tabakas izstrādājumi vairs nav pieejami veikalu pašapkalpošanās vitrīnās;
  • ierobežot nepilngadīgajiem piekļuvi tabakas tirdzniecības automātiem;
  • ierobežot piekļuvi tālpārdošanai, piemēram, izmantojot internetu, lai tā būtu pieejama tikai pieaugušajiem;
  • aizliegt tādu bērnu saldumu un rotaļlietu tirdzniecību, kuras atgādina tabakas izstrādājumus;
  • aizliegt tirgot cigaretes atsevišķi vai iepakojumos, kuros ir mazāk nekā 19 cigaretes.
 • Lai ierobežotu tabakas reklāmu, ES valstis tiek aicinātas aizliegt izmantot:
  • tabakas zīmolu nosaukumus produktiem un pakalpojumiem, kas nav saistīti ar tabaku;
  • reklāmas priekšmetus, piemēram, pelnu traukus, šķiltavas, saulessargus un tabakas paraugus;
  • atlaides, bezmaksas dāvanas, prēmijas vai iespējas piedalīties ar tabaku saistītās reklāmas spēlēs vai konkursos;
  • tabakas vai saistīto izstrādājumu reklāmas izkārtnes, plakātus un citu veidu iekštelpu vai vides reklāmu;
  • tabakas vai saistīto izstrādājumu reklāmu kinoteātros;
  • citu tiešu vai netiešu tabakas produktu reklāmu un sponsordarbību.
 • ES valstis tiek arī mudinātas:
  • uzlikt ražotājiem, importētājiem un lieltirgotājiem pienākumu informēt ES valstis par naudas summām, ko tie iztērē reklāmai, mārketingam un sponsordarbībai;
  • cīnīties pret pasīvās smēķēšanas iedarbību darbavietu telpās, slēgtās sabiedriskās vietās un sabiedriskajā transportā. Kā prioritāte ir jānosaka izglītības, veselības aprūpes un bērnu iestādes;
  • turpināt izstrādāt smēķēšanas novēršanas stratēģijas, jo īpaši ar veselības izglītības palīdzību;
  • iesaistīt jauniešus pret smēķēšanu vērstos pasākumos;
  • izmantot cenu noteikšanas politiku, lai atturētu no tabakas patērēšanas;
  • uzraudzīt, vai izveidotie pasākumi tiek īstenoti praksē;
  • informēt Eiropas Komisiju reizi divos gados par veiktajiem pasākumiem.
 • Komisija tiek aicināta:
  • uzraudzīt un novērtēt īstenotos pasākumus;
  • gadu pēc valstu sniegtās informācijas saņemšanas sagatavot ziņojumu;
  • izvērtēt papildu rīcības nepieciešamību.
 • Komisija ir īstenojusi dažādas iniciatīvas, lai veicinātu smēķēšanas samazināšanu. Tās ietver kampaņas, piemēram “Beidz smēķēt, sāc augstāk mērķēt!”, un subsīdiju pakāpenisku likvidēšanu tabakas ražotājiem.
 • 2003. gadā pieņemtais saistošais tiesību akts (Direktīva 2003/33/EK), kas 2014. gadā tika aizstāts ar Direktīvu 2014/40/ES, paredz ES prasības attiecībā uz tabakas un saistītu izstrādājumu, piemēram, elektronisko cigarešu, ražošanu, noformējumu un pārdošanu.
 • 2009. gadā ar citu ieteikumu ES valstis tika aicinātas pastiprināt pasākumus, lai aizsargātu cilvēkus no pasīvās smēķēšanas darbā, publiskās vietās un sabiedriskajā transportā.

KONTEKSTS

Ceturtdaļa (26 %) Eiropas iedzīvotāju smēķē. Smēķēšana ir lielākais atsevišķais novēršamais nāves un slimību cēlonis Eiropas Savienībā, un ik gadu smēķēšanas dēļ mirst aptuveni 700 000 cilvēku.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Tabakas politika”.

AKTS

Padomes Ieteikums 2003/54/EK (2002. gada 2. decembris) par smēķēšanas novēršanu un iniciatīvām tabakas kontroles uzlabošanai (OV L 22, 25.1.2003., 31.–34. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/33/EK (2003. gada 26. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu reklāmu un ar to saistīto sponsordarbību (OV L 152, 20.6.2003., 16.–19. lpp.).

Direktīvas 2003/33/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/40/ES (2014. gada 3. aprīlis) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (OV L 127, 29.4.2014., 1.–38. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Ieteikums (2009. gada 30. novembris) attiecībā uz vidi bez tabakas dūmiem (OV C 296, 5.12.2009., 4.–14. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 03.05.2016

Top