Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Valodu daudzveidības veicināšana Eiropas Savienībā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Valodu daudzveidības veicināšana Eiropas Savienībā

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2005) 596 galīgā redakcija) — “Jauna daudzvalodības pamatstratēģija”

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Šajā paziņojumā ir izklāstīta Eiropas Komisijas stratēģija daudzvalodības veicināšanai Eiropas Savienībā (ES) un ierosinātas vairākas īpašas darbības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Daudzvalodība attiecas gan uz personu spēju izmantot vairākas valodas, gan uz dažādu valodu kopienu līdzāspastāvēšanu vienā ģeogrāfiskā teritorijā.

Komisijas daudzvalodības politikai ir 3 mērķi:

 • veicināt valodu apguvi un sekmēt valodu daudzveidību sabiedrībā;
 • sekmēt daudzvalodu ekonomiku;
 • sniegt pilsoņiem piekļuvi ES informācijai dzimtajā valodā.

Šajā paziņojumā ir aprakstīti vairāki veidi, kā veicināt valodu apguvi un valodu daudzveidību, tai skaitā:

Komisija mudina ES valstis:

Daudzvalodu ekonomika

Lai attīstītu daudzvalodu ekonomiku, Komisija ierosina šādus pasākumus:

 • pētīt valodu prasmju nepietiekamības ietekmi uz ES ekonomiku;
 • pētīt video subtitru plašākas izmantošanas potenciālu, lai veicinātu valodu apguvi;
 • popularizēt Eiropas Interaktīvo terminoloģijas datubāzi (IATE);
 • organizēt konferences par tulkotāju apmācību universitātēs;
 • uzņemties iniciatīvu vienkāršot multivides avotu izmantošanu;
 • koordinēt pētnieku darbu cilvēka valodas tehnoloģiju, mašīntulkošanas un vārdnīcu resursu jomās.

Rakstiskā un mutiskā tulkošana

 • Arvien plašāk izmantotā mašīntulkošana uzsver cilvēka faktora nozīmi, lai nodrošinātu tulkošanas kvalitāti un attīstītu tādus projektus kā Eiropas Tulkošanas pakalpojumu kvalitātes standarts.
 • Pieaug arī pieprasījums pēc tulkiem, jo īpaši starptautiskās organizācijā. Tulki palīdz imigrantu kopienām, tās pārstāvot oficiālās iestādēs, un tādējādi dod ieguldījumu cilvēktiesību un demokrātisko tiesību nodrošināšanā.

Daudzvalodība un ES iedzīvotāji

Komisijai ir vairākas daudzvalodu iniciatīvas, lai palīdzētu pilsoņiem izprast, kā viņus ietekmē Eiropas tiesību akti un kādas ir šo pilsoņu tiesības. Komisija ierosina:

 • nodrošināt, ka visas tās struktūrvienības savstarpēji saskanīgā veidā īsteno daudzvalodības politiku;
 • turpināt pilnveidot daudzvalodību Komisijas tīmekļa portālā (“Eiropa”) un tajā iekļautajās publikācijās;
 • uzsākt Eiropas Valodu portāla darbību;
 • organizēt seminārus par daudzvalodību;
 • turpināt piedāvāt universitāšu stipendijas un mācību atbalstu konferenču tulku izglītošanas jomā, saistībā ar tālmācības līdzekļiem, studentu apmaiņas programmām un mācību apmeklējumiem;
 • atbalstīt Eiropas maģistra studijas konferenču tulkošanā un pārvaldībā;
 • turpināt aktīvi iesaistīties ikgadējā Starptautiskajā sanāksmē par valodu pasākumiem, dokumentāciju un publicēšanu;
 • turpināt atbalstīt universitāšu tulkošanas maģistrantūras programmas;
 • organizēt starptautisku tulkošanas konkursu starp skolām, lai vairotu valodu zināšanas un valodu profesiju prestižu.

Komisija izveidoja augsta līmeņa darba grupu daudzvalodības jautājumos, kurā darbojās neatkarīgi eksperti, kuri 2007. gadā sagatavoja noslēguma ziņojumu. 2008. gada sākumā tika organizēta ministru konference par daudzvalodību, kas ES valstīm deva iespēju ziņot par panākto progresu un plānot turpmāku darbu. Vēlāk tajā pašā gadā Komisija sagatavoja vēl vienu paziņojumu, ar ko ierosināja visaptverošu pieeju daudzvalodībai Eiropas Savienībā.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Jauna daudzvalodības pamatstratēģija (COM(2005) 596 galīgā redakcija, 22.11.2005.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Daudzvalodība: Eiropas priekšrocība un kopīga apņemšanās (COM(2008) 566 galīgā redakcija, 18.9.2008.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.11.2016

Top