Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europass - lielāka mobilitāte, mācoties un strādājot Eiropā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europass - lielāka mobilitāte, mācoties un strādājot Eiropā

Standartizēts dosjē, kas nosaka personāla prasmes un kvalifikāciju, kurš ir bezmaksas un elektroniski pieejams 28 valodās, var palīdzēt iedzīvotājiem atrast darbu un iegūt apmācību jebkurā vietā Eiropā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 2241/2004/EK (2004. gada 15. decembris) par vienotu Kopienas sistēmu kvalifikāciju un kompetences pārskatāmībai (Europass).

KOPSAVILKUMS

Standartizēts dosjē, kas nosaka personāla prasmes un kvalifikāciju, kurš ir bezmaksas un elektroniski pieejams 28 valodās, var palīdzēt iedzīvotājiem atrast darbu un iegūt apmācību jebkurā vietā Eiropā.

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Šis lēmums izveido kopīgu Eiropas Savienības (ES) sistēmu ar mērķi ļaut iedzīvotājiem skaidri un viegli prezentēt savu kvalifikāciju un kompetences, izveidojot personīgu, koordinētu dokumentu dosjē (Europass).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Europass ir piecu dokumentu portfelis un elektroniska mape, kas var saturēt iedzīvotāja mācību sasniegumu, oficiālo kvalifikāciju, darba pieredzes, prasmju un kompetenču aprakstus.

Tas sastāv no šādiem elementiem:

Šo iniciatīvu atbalsta interneta portāls, kas ļauj iedzīvotājiem izveidot savus Europass CV un valodu pases, kā arī uzzināt par citiem Europass dokumentiem.

Europass jābūt saskaņotam un savstarpēji papildinošam ar citiem instrumentiem, kas veicina starptautisko mobilitāti, it īpaši ar šiem:

2013. Komisijas ziņojumā konstatēts, ka Europass būtu jākļūst elastīgākam un lietotājiem draudzīgākam, izmantojot moderno tehnoloģiju potenciālu. Tajā uzskatīts, ka pašreizējā struktūra jāpārveido vienkāršākā, mērķtiecīgākā un mūsdienīgākā pakalpojumā.

REFERENCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums Nr. 2241/2004/EK

1.1.2005.

-

OV L 390, 31.12.2004., 6.-20. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Europass iniciatīvas izvērtējums: otrais izvērtējums attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu par vienotu Kopienas sistēmu kvalifikāciju un kompetences pārskatāmībai (Europass (COM(2013) 899 final (18.12.2013.)).

Pēdējo reizi atjaunots: 22.07.2015

Top