Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jūrnieku darba laiks

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jūrnieku darba laiks

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 1999/63/EK — Nolīgums par jūrnieku darba laika organizēšanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar šo direktīvu tiesību aktos tiek iekļauts Nolīgums par jūrnieku* darba laika organizēšanu, kas starp Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku* asociāciju un Transporta darbinieku arodbiedrību federāciju tika noslēgts 1998. gada 30. septembrī.
 • Tajā ir ņemta vērā Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija par darbu jūrniecībā attiecībā uz jūrnieku darba laiku.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Šis tiesību akts ir jāievēro uz ikviena valsts vai privāta jūras kuģa, kas reģistrēts Eiropas Savienības (ES) valstī un tiek izmantots jūras komercpārvadājumos.
 • Direktīvā ir noteikts maksimālais darba laiks* vai minimālais atpūtas laiks* noteiktā laikposmā.
 • Attiecībā uz darba laiku ir jāievēro šādi noteikumi:
  • standarta darba diena ir astoņas darba stundas ar vienu atpūtas dienu nedēļā un atpūtu oficiālās svinamās dienās;
  • maksimālais darba laiks nedrīkst pārsniegt četrpadsmit stundas ik 24 stundu laikposmā vai 72 stundas ik septiņu dienu laikposmā.
 • Attiecībā uz atpūtas laikposmiem ir jāievēro šādi noteikumi:
  • tie nedrīkst būt mazāki par desmit stundām ik 24 stundu laikposmā vai 77 stundām ik septiņu dienu laikposmā;
  • tos var iedalīt ne vairāk kā divos posmos, no kuriem viens ilgst vismaz sešas stundas;
  • tie ir jāparedz vismaz ik pa 14 stundām;
  • tie ir pēc iespējas mazāk jātraucē mācību trauksmes, ugunsdzēsības mācību un glābšanas līdzekļu izmantošanas mācību dēļ;
  • tiem ir jāietver pietiekams kompensācijas atpūtas posms, ja jūrnieku parasto atpūtas posmu ir traucējuši izsaukumi darbā.
 • Kuģa kapteinim ir tiesības pieprasīt, lai apkalpe strādā nolūkā nodrošināt kuģa, uz tā esošo personu vai kravas tūlītēju drošību vai sniegt palīdzību citiem kuģiem, kas nokļuvuši briesmās.
 • Informācijai par darbu uz kuģa un par tiesību aktu nosacījumiem ir jābūt izvietotai viegli pieejamā vietā.
 • Ir jāuztur jūrnieku darba laika un atpūtas laika uzskaites dokumenti.
 • Nosakot kuģa komandas komplektēšanas normas, ir jānovērš vai pēc iespējas jāsamazina pārmērīgi ilgs darba laiks, lai nodrošinātu pietiekamu atpūtu un ierobežotu nogurumu.
 • Jūrnieki, kas jaunāki par 18 gadiem, nedrīkst strādāt naktī*, lai gan ir atļauti arī daži izņēmumi.
 • Uz kuģa nedrīkst strādāt personas, kas jaunākas par 16 gadiem.
 • Katram jūrniekam:
  • ir jābūt veselības apliecībai, kas apliecina viņa derīgumu darbam jūrā. Ir pieļaujami arī daži izņēmumi;
  • ir tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu. To veido vismaz 2,5 dienas uz katru nostrādāto mēnesi un proporcionāls dienu skaits par nepilniem nostrādātiem mēnešiem.
 • ES valstis var:
  • noteiktos apstākļos atļaut izņēmumus no iepriekš noteiktā darba un atpūtas laika;
  • jūrniekiem piemērot labvēlīgākus noteikumus, nekā tos, kas noteikti šajā direktīvā.

Šīs direktīvas noteikumi papildina atsevišķu tiesību aktu par darba stundām uz kuģiem, kuri izmanto ES ostas.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1999. gada 22. jūlija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2002. gada 30. jūnijam.

KONTEKSTS

Jūrniecības nozares specifikas dēļ uz to neattiecas Direktīva 2003/88/EK par darba laika organizēšanu, un tāpēc tai ir nepieciešami pašai savi noteikumi.

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Jūrnieks: Persona, kas ir pieņemta darbā kādā amatā uz jūras kuģa.

Kuģa īpašnieks: Kuģa īpašnieks vai jebkura cita organizācija vai persona, kura ir uzņēmusies veikt kuģa īpašnieka pienākumus.

Darba laiks: Laiks, kurā jūrnieks veic darbu uz kuģa.

Atpūtas laiks: Laiks, kas neietilpst darba laikā; šis termins neietver īsus pārtraukumus.

Nakts: Vismaz deviņas stundas ilgs laiks, ietverot posmu no pusnakts līdz pulksten pieciem no rīta.

AKTS

Padomes Direktīva 1999/63/EK (1999. gada 21. jūnijs) attiecībā uz Nolīgumu par jūrnieku darba laika organizēšanu, ko noslēgusi Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociācija (EKKĪA) un Eiropas Savienības Transporta darbinieku arodbiedrību federācija (ESTDAF). Pielikums: Eiropas Nolīgums par jūrnieku darba laika organizēšanu (OV L 167, 2.7.1999., 33.–37. lpp.)

Direktīvas 1999/63/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 06.09.2016

Top