Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas veselības apdrošināšanas karte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas veselības apdrošināšanas karte

KOPSAVILKUMS:

Lēmumi par Eiropas veselības apdrošināšanas karti

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠO LĒMUMU MĒRĶIS?

Ar tiem ievieš standarta Eiropas veselības apdrošināšanas karti. Ar to aizstāj iepriekš izmantotās veidlapas E111 un E111B. Iedzīvotājiem, kuri īslaicīgi uzturas citā ES valstī, šī karte ļauj izmantot atvieglotas saņemto veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu atlīdzināšanas procedūras.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Karti bez maksas izsniedz kartes īpašnieka valsts attiecīgā iestāde. Šī iestāde arī nolemj, cik ilgi karte būs derīga.

Karti var izmantot visās 28 ES valstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tie, kas attiecas uz attiecīgās valsts pilsoņiem.

Karte nodrošina to, ka iestāde, kura sniedz medicīnisko aprūpi personai, kura valstī uzturas īslaicīgi, saņems samaksu par saviem pakalpojumiem.

Uz kartes ir norādīts tās īpašnieka vārds, dzimšanas datums un personas kods. Ir sniegta arī informācija par apdrošināšanas sabiedrību, kurā kartes īpašnieks ir iegādājies veselības apdrošināšanas polisi.

Ja apdrošinātā persona nevar uzrādīt karti, tai var izsniegt pagaidu sertifikātu ar ierobežotu derīguma termiņu.

Karti izgatavo vienotā formātā saskaņā ar vienotām specifikācijām, lai nodrošinātu, ka veselības aprūpes un apdrošināšanas sabiedrību darbinieki to var viegli atpazīt.

Karte neaizstāj ceļojumu apdrošināšanu un nesedz veselības aprūpes izmaksas privātpraksēs.

KONTEKSTS

Plašāka informācija: Eiropas veselības apdrošināšanas karte

AKTS

2003/751/EK: Lēmums Nr. 189 (2003. gada 18. jūnijs), kura mērķis ir ieviest Eiropas veselības apdrošināšanas karti, aizstājot veidlapas, kas vajadzīgas, lai piemērotu Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un (EEK) Nr. 574/72 attiecībā uz piekļuvi veselības aprūpei, īslaicīgi uzturoties kādā dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts vai dzīvesvietas valsts

2003/752/EK: Lēmums Nr. 190 (2003. gada 18. jūnijs) par Eiropas veselības apdrošināšanas kartes tehniskajām specifikācijām

2003/753/EK: Lēmums Nr. 191 (2003. gada 18. jūnijs) par E111 un E111B veidlapas aizstāšanu ar Eiropas veselības apdrošināšanas karti

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

2003/751/EK: Lēmums Nr. 189

18.6.2003.

OV L 276, 27.10.2003., 1.–3. lpp.

2003/752/EK: Lēmums Nr. 190

18.6.2003.

OV L 276, 27.10.2003., 4.–18. lpp.

2003/753/EK: Lēmums Nr. 191

18.6.2003.

OV L 276, 27.10.2003., 19.–21. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 22.09.2015

Top