Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES pilsonība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES pilsonība

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. pants

Līguma par Eiropas Savienību 9. pants

KOPSAVILKUMS

KAS IR ES PILSONĪBA?

Katrs, kurš ir kādas ES valsts pilsonis, automātiski ir ES pilsonis. Šis princips ir iekļauts ES līgumos un ir būtisks faktors Eiropas identitātes attīstīšanā. ES pilsonība neaizstāj valsts pilsonību. Tā to papildina un piešķir iedzīvotājiem konkrētas tiesības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES pilsonība dod iedzīvotājiem tiesības:

ceļot un dzīvot jebkur Eiropas Savienībā;

balsot un kandidēt Eiropas un vietējās vēlēšanās savā dzīvesvietā;

citās pasaules valstīs saņemt diplomātisko aizsardzību un konsulāro atbalstu no jebkuras citas ES valsts;

iesniegt lūgumrakstus Eiropas Parlamentam par jebkuru ES atbildībā esošu jautājumu;

iesniegt Eiropas ombudam izskatīšanai lietas par ES iestāžu iespējamām administratīvām kļūmēm;

rakstīt jebkurai no ES iestādēm jebkurā no ES oficiālajām valodām un saņemt atbildi tajā pašā valodā;

ar zināmiem nosacījumiem piekļūt Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Padomes dokumentiem;

piedalīties eksāmenos, lai iestātos ES civildienestā.

Ar Lisabonas līgumu tika ieviesta papildu sabiedrības līdzdalības forma: pilsoņu iniciatīva. Tā ļauj vienam miljonam pilsoņu no “ievērojama skaita” ES valstu pieprasīt Komisijai iesniegt tiesību akta priekšlikumu jebkurā jomā, kas ietilpst ES kompetencē.

KONTEKSTS

ES pilsonība ir noteikta Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. pantā un Līguma par Eiropas Savienību 9. pantā.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.01.2016

Top