Help Print this page 

Document 02004L0008-20140605

Title and reference
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/8/EK (2004. gada 11. februāris) par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/8/2014-06-05
Multilingual display
Text

2004L0008 — LV — 05.06.2014 — 002.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/8/EK

(2004. gada 11. februāris)

par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK

(OV L 052, 21.2.2004, p.50)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris)

L 315

1

14.11.2012

Top