Help Print this page 

Document 01999R1260-20070101

Title and reference
Padomes Regula (EK) Nr. 1260/1999 ( 1999. gada 21. jūnijs ), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1260/2007-01-01
Multilingual display
Text

1999R1260 — LV — 01.01.2007 — 005.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1260/1999

(1999. gada 21. jūnijs),

ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem

(OV L 161, 26.6.1999, p.1)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs),

L 210

25

31.7.2006

Top