Help Print this page 

Document 01999L0045-20150601

Title and reference
Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 1999/45/EK ( 1999. gada 31. maijs ) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/45/2015-06-01
Multilingual display
Text

1999L0045 — LV — 01.06.2015 — 010.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 1999/45/EK

(1999. gada 31. maijs)

par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu

(OV L 200, 30.7.1999, p.1)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris)

L 353

1

31.12.2008

Top