Help Print this page 

Document 01991L0155-20070601

Title and reference
Komisijas Direktīva ( 1991. gada 5. marts ), ar ko nosaka un izklāsta sīki izstrādātu kārtību, kādā izveidojama īpašas informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem, īstenojot Direktīvas 88/379/EEK 10. pantu (91/155/EEK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/155/2007-06-01
Multilingual display
Text

1991L0155 — LV — 01.06.2007 — 003.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS DIREKTĪVA

(1991. gada 5. marts),

ar ko nosaka un izklāsta sīki izstrādātu kārtību, kādā izveidojama īpašas informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem, īstenojot Direktīvas 88/379/EEK 10. pantu

(91/155/EEK)

(OV L 076, 22.3.1991, p.35)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris),

L 396

1

30.12.2006

Top