Help Export PDF Print this page 

Document 32014R0655

Procedure 2011/0204/COD

COM (2011) 445: Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās

Adopted acts: 32014R0655

European Commission
Council of the European Union
The European Data Protection Supervisor
Economic and Social Committee
European Parliament
Legal basis: Commission:
TFUE/art 81 par 2, pt a, e, f
;

Procedure: Parastā likumdošanas procedūra (COD)
Type of file: REGULAS PRIEKŠLIKUMS
REGULA
EuroVoc thesaurus: +tiesu iestāžu sadarbība; pārrobežu sadarbība; bankas noguldījums; parāds; nolēmuma piespiedu izpilde
Directory code: 19.20.00.00 Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa / Tiesu iestāžu sadarbība civillietās
European Commission 25/07/2011 : Komisija ir pieņēmusi
Show procedure title
Leading person: Viviane REDING
Leading service: Tieslietu ģenerāldirektorāts
Decision mode: RAKSTISKA PROCEDŪRA
Addressee: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Addressee for formal act: Eiropas Parlaments ; Eiropas Savienības Padome
Addressee for optional consultation: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Legal basis: TFUE/art 81 par 2, pt a, e, f
Procedure: Parastā likumdošanas procedūra (COD)
Type of file: REGULAS PRIEKŠLIKUMS
Documents: COM/2011/445/FINAL
CSST/2011/13260
JO C/2011/335/4
CELEX number of the main document: 52011PC0445 ; 52011XC1116(01)
European Commission 25/07/2011 : Nosūtīts uz Padomi
Show procedure title
European Commission 25/07/2011 : Nosūtīts Eiropas Parlamentam
Show procedure title
European Commission 25/07/2011 : Papildinājums
Show procedure title
Documents: SEC/2011/937/FINAL
CSST/2011/13260/ADD 1
CELEX number of the main document: 52011SC0937
European Commission 25/07/2011 : Papildinājums
Show procedure title
Documents: SEC/2011/938/FINAL
CSST/2011/13260/ADD 2
CELEX number of the main document: 52011SC0938
Council of the European Union 23/09/2011 : Pārrunas Padomē vai tās darba sagatavošanas struktūrās
Show procedure title
Council agenda: "B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session: 3111
Subject: TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS
Documents: CSST/2011/14602/ADD 1
PRES/2011/320
The European Data Protection Supervisor 13/10/2011 : Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums
Show procedure title
Documents: JO C/2011/373/4
CELEX number of the main document: 52011XX1221(01)
Economic and Social Committee 25/04/2012 : Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums
Show procedure title
Decision mode: Vienprātība
Rapporteur: Jorge PEGADO LIZ
Documents: CESE/2012/1034
JO C/2012/191/57
CELEX number of the main document: 52012AE1034
Council of the European Union 07/12/2012 : Pārrunas Padomē vai tās darba sagatavošanas struktūrās
Show procedure title
Council agenda: "B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session: 3207
Subject: TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS
Documents: CSST/2012/17486
CSST/2013/17486/ADD 1
PRES/2012/509
Council of the European Union 06/06/2013 : Pārrunas Padomē vai tās darba sagatavošanas struktūrās
Show procedure title
Council agenda: "B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session: 3244
Subject: TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS
Documents: CS-PRES/2013/10461
CSST/2012/10624
Council of the European Union 06/12/2013 : Padome ir devusi politisku piekrišanu
Show procedure title
European Parliament 15/04/2014 : Eiropas Parlamenta atzinums 1. lasījumā
Show procedure title
Decision: Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur: Raffaele BALDASSARRE
Documents: A7/2013/227
JO C/2017/443/217
TA/2014/367/P7
CELEX number of the main document: 52014AP0367
Council of the European Union 13/05/2014 : EP nostājas apstiprinājums Padomē 1. lasījumā
Show procedure title
Type of file: REGULA
Documents: CS-PRES/2014/9545
CSST/2014/9692
European Parliament Council of the European Union 15/05/2014 : EP priekšsēdētāja un Padomes priekšsēdētāja paraksts
Show procedure title
Type of file: REGULA
Documents: CSPE/2014/34
PE-CONS/2014/34
JO L/2014/189/59
CELEX number of the main document: 32014R0655

Activities of the institutions