Help Print this page 

Document L:2012:362:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 362, 2012. gada 31. decembris

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 31/12/2012
Miscellaneous information
  • Author: Eiropas Savienība
  • Form: Oficiālais Vēstnesis
Text
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.362.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 362

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 31. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 (2012. gada 29. oktobris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top