Help Print this page 

Document C:2008:277:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 277, 2008. gada 31. oktobris

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 31/10/2008
Miscellaneous information
  • Author: Eiropas Savienība
  • Form: Oficiālais Vēstnesis
Text
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 277

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 31. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2008/C 277/01

7., 8. un 9. Eiropas Attīstības fonda 2007. finanšu gada galīgie pārskati

1

2008/C 277/02

Revīzijas palātas 2007. finanšu gada ticamības deklarācija par 7., 8. un 9. Eiropas Attīstības fondu (EAF)

243


 

2008/C 277/03

Piezīme lasītājam(sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3


LV

 

Top