Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugūs maisto priedai, skirti užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Saugūs maisto priedai, skirti užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu pakeičiami ankstesni ES teisės aktai ir vienu teisės aktu reglamentuojami visi maisto priedų* tipai.

Jame pateikiami sąrašai, kuriuos sudaro:

patvirtinti produktai,

jų naudojimo ir ženklinimo sąlygos.

Reglamentu supaprastinama leidimų suteikimo procedūra.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pagal nustatytas sąlygas prekiauti galima tik ES patvirtintais priedais ir juos naudoti maisto produktuose.

Į ES patvirtintą sąrašą įtraukiami maisto priedai, kurie nekelia pavojaus sveikatai ir neklaidina vartotojų. Turi būti pagrįstas poreikis, kurio negalima kitaip patenkinti.

Maisto priedas privalo suteikti naudos vartotojams, pavyzdžiui:

išlaikyti maisto produkto maistingąsias savybes;

padėti gaminant, perdirbant, ruošiant, apdorojant, pakuojant, vežant ar laikant maisto produktus;

patenkinti ypatingus mitybos poreikius.

Specialios sąlygos yra taikomos saldiklių ir dažiklių priedams.

Turi būti naudojamas mažiausias priedų kiekis, kurio reikia norint gauti pageidaujamą rezultatą. Nustatant šį kiekį reikia atsižvelgti į priimtiną paros normą ir specialių vartotojų grupių poreikius.

Išskyrus konkrečiai nurodytus atvejus, priedus dažniausiai draudžiama naudoti neperdirbtuose ar kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose maisto produktuose.

Nesvarbu, ar priedai yra skirti pardavimui galutiniam vartotojui ar ne, jie privalo atitikti aiškaus ženklinimo reikalavimus, kaip antai turi būti pateiktas jų pavadinimas ir (arba) E numeris (pavyzdžiui, saulėlydžio geltonasis dažiklis yra E 110).

Šis reglamentas netaikomas toliau nurodytoms medžiagoms tik tada, jei jos yra naudojamos:

kaip pagalbinės perdirbimo medžiagos, t. y. medžiagos, tikslingai naudojamos apdorojant žaliavas;

augalų ir augalų produktų apsaugai;

kaip maistingosios medžiagos ir medžiagos, dedamos į maistą;

vandeniui valyti.

KONTEKSTAS

Daugelis priedų buvo įvertinti XX a. 9-ajame ir 10-ajame dešimtmečiuose. Šiuo metu jie yra pakartotinai vertinami. Tikimasi, kad šis procesas bus baigtas 2020 m. Atsižvelgdama į šiuos vertinimus Europos Komisija gali pasiūlyti keisti patvirtintame sąraše esančių priedų naudojimo ar pašalinimo sąlygas.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Maisto priedai – medžiagos, naudojamos maisto produktuose dėl įvairių priežasčių, kaip antai siekiant juos pasaldinti, suteikti spalvos ar pailginti galiojimo terminą. Jų naudojimui yra taikomos ES taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir vartotojų apsaugos lygį.

DOKUMENTAS

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 354, 2008 12 31, p. 16–33)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 priedų daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 257/2010, kuriuo nustatoma patvirtintų maisto priedų pakartotinio vertinimo programa pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 80, 2010 3 26, p. 19–27)

2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1–295). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 12.11.2015

Top